Gå til innhold
Annonse
Foto: NOFI Tromsø
Foto: NOFI Tromsø

NOFI Tromsø har fått i oppdrag fra Breivoll Marine Produkter å utvikle et nytt og innovativt ventemerdkonsept til deres lakseslakteri på øya Rolla utenfor Harstad. 

Annonse

Anlegget skal bestå av 6 bur a 25x25m og bygges i polyetylenmateriale (PE-plast). Materialet er det samme som brukes i dagens oppdrettsmerder og egner seg utmerket i et korrosivt miljø. 

Nyutviklet fiskepumpe 

Føringsrør for distribusjon av fisk fra brønnbåt til merd og videre inn i slakteriet ligger skjult under anleggets gangbaner. En nyutviklet fiskepumpe vil sørge for skånsom transport av fisk fra ventemerden og inn i slakteriet. Pumpen plasseres i en spesial bryggeseksjon som blir en integrert del av anlegget.

Stor innovasjonshøyde i prosjektet

I nært samarbeid mellom kunde og NOFI fremkommer det flere innovative løsninger både på konsept-, system- og komponentnivå. Innovasjon Norge er bidragsyter til prosjektet. 

Komplett anlegg med fiskepumpe skal leveres i løpet av januar 2021. Partene opplyser at dette er et prosjekt til flere titalls millioner. Prosjektering og produksjon er godt i gang. Anlegget blir sammenstilt i Eidkjosen mot slutten av 2020.

NOFI Tromsø er datterselskap i NOFI-konsernet som utvikler og produserer varer og tjenester til blant annet markedene Olje & Gass, Industri, Havbruk og Fiskeri over hele verden. For nærmere informasjon se www.nofi.no

Breivoll Marine Produkter slakter i hovedsak fisk fra oppdrettsselskapene Northern Lights Salmon og Sørrollnes Fisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse