Gå til innhold
Annonse
Andreas Kvarme er CEO i Grieg Seafood. Foto: Marius Holtmon/Grieg Seafood
Andreas Kvarme er CEO i Grieg Seafood. Foto: Marius Holtmon/Grieg Seafood

Det ble slaktet mer fisk i Grieg-konsernet i første kvartal enn i samme kvartal i fjor. Det ga bedring i driftsresultatet. Men på Shetland slet de med biologien.

Annonse

Grieg Seafood slaktet 14 801 tonn GWT i første kvartal 2019, sammenlignet med 11 443 tonn i første kvartal 2018. Det skriver de i sin førstekvartalsrapport.

Gjennomsnittlig realisert pris økte i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018, hovedsakelig drevet av en høyere gjennomsnittlig markedspris.

Samlede inntekter i kvartalet utgjorde 1 650 millioner kroner, en økning på 9% sammenlignet med samme periode i fjor.

Produksjonskostnaden (total kostnad knyttet til fisk slaktet i kvartalet) ble forbedret sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig relatert til stordriftsfordeler fra høyere høstvolum og forbedret produksjon i Norge.

Konsernets EBIT før virkelig verdijustering av biologiske eiendeler var 267 kroner millioner i kvartalet (162).

Tilsvarende EBIT per kg utgjorde NOK 18.07 for perioden (14.18). EBIT fra de fire regionene inkluderer verdiskaping
fra de respektive salgsaktivitetene til konsernets felleseide salgsselskap Ocean Quality.

For de ulike regionene fordelte EBIT per kg seg slik:

Rogaland: 25,3 kr (11,9)

Finnmark: 25,0 kr (14,5)

Shetland:  –13,9 kr (-5,9) – gjelleproblemer og vintersår ga negativt utslag.

BC: 14,5 kr (22,7)

CEO i Grieg Seafood, Andreas Kvarme, understreker i børsmeldingen de selskapet i første kvartal opplevde sterk vekst og fortsatte biologiske forbedringer, spesielt i Finnmark og Rogaland. På Shetland måtte de nedskrive verdier for 25 milioner kroner som følge av dødelighet knyttet til gjellerelaterte sykdommer og vintersår.

- Vår sterke ytelse er et resultat av våre dyktige medarbeiders engasjement for våre strategiske fokusområder - stor smolt, digitalisering, biosikkerhet og fiskevelferd og operasjonell ekspansjon, sier han.

- Vi er fortsatt i de tidlige stadiene i å utføre våre prioriteringer, og vi forventer fortsatt vekst og operasjonelle forbedringer fremover. Vi forblir sikre i 2020-målet på 100 000 tonn slaktevolum med kostnad på eller under gjennomsnittet i næringen, sier han videre.

Han er også fornøyd med at selskapet har klatret fra 12. plass til 8. plass på SHE-indeksen, som rangerer bedrifter etter deres innsats for å forbedre kjønnsbalansen i ledelsen.

Strategiske prioriteringer

På kort sikt er målet til Grieg å nå et årlig fangstvolum på 100 000 tonn i 2020, til en på 37,90 kroner per kg.

Gjennom digitaliseringsstrategien "GSF Precision Farming," forteller Grieg Seafood at de har til hensikt å ta en ledende rolle i å utnytte ny teknologi, stordata og kunstig intelligens for å forbedre operasjonell effektivitet gjennom redusert miljøpåvirkning, økt fiskevelferd og forbedret vekst.

- Med et sterkt fokus på biosikkerhet og fiskevelferd, ønsker Grieg Seafood å oppnå sterk biologisk ytelse gjennom gjennomføring av en bred rekke teknologiske og operasjonelle tiltak, inkludert stor smolt, GSF Precision Farming og andre forebyggende operasjonelle tiltak rettet mot bekjempelse av lakselus og skadevirkning fra alger.

Målet for selskapet er en gjennomsnittlig overlevelse i sjøen på over 93%.

Fremover

I børsmeldingen skriver Grieg at det globale tilbudet av atlantisk laks for 2019 forventes å øke med ca 4-7% sammenlignet med 2018, hovedsakelig på grunn av økt høstvolum i Norge, Storbritannia og Chile.

- Med økende etterspørsel og begrensede muligheter for økning i slaktevolumer, forventes prisene høye, skriver de.

Konsernets totale andel av fastpriskontrakter i Norge i 1. kvartal 2019 var 17%. Andelen av fastpriskontrakter for Norge og Storbritannia er estimert til å være 20% for året.

I løpet av første kvartal 2019 ble 3,7 millioner smolt satt ut i sjø, med en gjennomsnittsvekt på 188 gram. Omtrent 26-28 millioner smolt er planlagt utsatt i 2019, med en gjennomsnittlig vekt på rundt 190 gram.

Grieg Seafood forventer å høste ca 82 000 tonn i 2019.

Forventet slaktevolum for 2. kvartal 2019 er på 21 000 tonn, fordelt på:

  • Rogaland: 7 700 tonn
  • Finnmark: 5 500 tonn
  • Shetland: 3 100 tonn
  • BC: 4 700 tonn

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse