Gå til innhold
Ole Jacob Myre, Jørgen Horntvedt og Lars Langsrud i det nye selskapet Alpha Corporate Finance. Foto: ACF.
Ole Jacob Myre, Jørgen Horntvedt og Lars Langsrud i det nye selskapet Alpha Corporate Finance. Foto: ACF.

Alpha Corporate Finance og SCA har slått seg sammen til et rådgivningsselskap for å kunne gi flere tjenester til sjømatnæringen globalt. 

Seafood Corporate Advisors ble startet opp i februar 2020, mens Alpha Corporate Finance AS ble stiftet i 2007. Nå går de to selskapene sammen.

Ole Jacob Myre sier til Kyst.no at SCA slår seg sammen med Alpha for å utvide deres tjenester.

- Sammenslåingen er win/win: Alpha får kontor i Bergen, vi får en større flate mot investorer og dyktige kolleger i Oslo. Vi skal jobbe i hovedsak med transaksjoner innen sjømat globalt og industri på vestlandet. Dette innebærer kjøp og salg av virksomheter/ herunder innhenting av kapital til gode prosjekter, samt rådgivning innenfor dette, forteller Myre. 

- Dette blir det første rendyrkede faglig funderte finansmiljø i bransjen vår. Vi kan utgjøre et viktig bidrag til sjømatklyngen i Bergen. Alphas ambisjon er å bli den ledende sjømatrådgiveren basert på vårt nye kontor i Bergen.

Vil dekke hele verdikjeden

Kundene, forklarer han, er eiere og ledelse i bransjen som ønsker å vokse eller å ta andre strategiske valg.

- Vi jobber aktivt i hele verdikjeden i havbruk. I inneværende år er målet å levere på allerede etablerte prosjekter og tydeliggjøre for bransjen hva vårt verdibidrag innebærer. Målsettingen på sikt er å være det ledende faglige miljøet i finans rettet mot havbruk, sier Myre. 

Selskapet har nå 14 ansatte totalt, hvorav to har kontor i Bergen. Myre sier de har ambisjoner om å vokse i Bergen.

SCA-teamet er bestående av Jørgen Horntvedt og Ole Jacob Myre som samlet har 40 års erfaring fra ledende stillinger i sjømatsektoren, inkludert rådgivning.

Har du en sak du
vil tipse oss om?