Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Jarle Magnar Pedersen, Troms fylkeskommune.
Illustrasjonsfoto: Jarle Magnar Pedersen, Troms fylkeskommune.

Anført av undervannsdronegrunder og «hav-entreprenør» Christine Spiten, skal Bryn Aarflot, Los & Co og  IGAIDI samle grønne norske havbruksgrundere og hjelpe den beste ideen ut i verden.

Det gjør de gjennom en konkurranse der vinneren får rådgivningstjenester- og produkter verdt én million kroner.

- Som etablerte næringslivsaktører, kan vi bruke kompetansen vår til å hjelpe fram nye prosjekter i en bransje der Norge og verden trenger alle de gode ideene vi kan få. Blant de mange som har meldt seg på, har vi alt fra oppstartsselskaper helt i startfasen til større selskaper med lang fartstid innen innovasjon og utvikling. Flere av disse har ikke bare livets rett, men faktisk mulighet til å bli betydelige internasjonale aktører innen grønn innovasjon, sier Sebastian Stigar i Bryn Aarflot.

Juryleder Christina Spiten er i dag medkaptein på Entrepreneurship One som ønsker å fremme innovasjon og samarbeid for å ta vare på og utnytte mulighetene i havet. Hun har selv en historie som grunder av en undervannsdrone, og havnet på amerikanske Forbes liste over de 30 mest innflytelsesrike teknologene i Europa under 30 år.

Bærekraftsmål 14

- Oppdrift bygger direkte opp om det grønne skiftet i den blå økonomien som vi så sårt trenger. Det er flere som deler ut rene pengestipend i andre gründer-konkurranser, men her får man tilgang til tjenester som man kanskje ikke ville tatt seg råd til, men gjerne i etterpåklokskap ser hvilken forskjell ville gjort i en kritisk fase, sier Spiten.

Kriteriet for å være i konkurransen, er at prosjektet fører til en reell bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser – i tråd med bærekraftsmål 14; livet i havet. Frist for deltakelse er 22. september, mens vinneren presenteres 28. oktober.

- Det er alltid spennende å lese søknader fra oppstarter, og jeg synes selvsagt det er ekstra gøy når det er selskaper som har som mål å løse utfordringer tilknyttet hav med bærekraftige løsninger. Vi vil gjerne se at det ligger en solid plan for hvordan løsningen skal kommersialiseres, sier Spiten.

Sammen til rors

Ideen til Oppdrift kom etter diskusjoner blant Bryn Aarflot, Los & Co og IGAIDI om hvordan de faktisk kunne involvere de ansatte i å bidra til FNs bærekraftsmål. Det mest opplagte svaret, ble det de jobber med hver dag; sikring av IP-rettigheter som patenter og varemerker, markedsføring og finansieringsrådgivning.

- Å fremskaffe offentlig støtte for FoU-prosjekter blir stadig vanskeligere. Flere opplever avslag på sine søknader, da kravene for hva som faller innenfor definisjonen av FoU blir strengere. Vi opplever langt høyere godkjenningsrate på våre søknader, enn hva som er gjennomsnittet for alle søknader som behandles av det offentlige, sier Thomas Agerup, leder for salg og marked i IGAIDI.

- Vi har fantastiske forutsetninger for å skape nye grønne havbrukssuksesser i Norge, så det ble en naturlig bransje å henvende seg til. For mange er kommersialiseringen av en idé ukjent farvann, men der kan vi stå sammen til rors, sier André Unneland i Los & Co.

Har du en sak du
vil tipse oss om?