Gå til innhold
Annonse

- Vil ikke være mulig å forbedre markedsadgangen

Fiskeriminister Harald T. Nesvik holdt onsdag møte hvor han orienterte om handelsavtaler og markedstilgang til flere land, og spesielt da Storbritannia og Brexit ble omtalt. Foto: Harrieth Lundberg / Kyst.no
Fiskeriminister Harald T. Nesvik holdt onsdag møte hvor han orienterte om handelsavtaler og markedstilgang til flere land, og spesielt da Storbritannia og Brexit ble omtalt. Foto: Harrieth Lundberg / Kyst.no

Fiskeriminister Harald T. Nesvik fortalte i et møte med sjømatnæringen at de per dags dato ikke har en langsiktig handelsavtale med Storbritannia, og at det i løpet av året er muligheter for en frihandelsavtale med Kina.

Annonse

Fiskeriminister Harald T. Nesvik holdt i dag et møte med representanter fra flere næringslivsorganisasjoner relatert til fiskeri- og havbruksnæringen, Sjømatrådet og LO.

Målet med møtet som Kyst.no fikk observere var å orientere om regjeringen sitt arbeid med sjømathandel og samtidig få innspill fra næringen. På dagsorden var blant annet Brexit, markedstilgang til EU og land som Kina, Brasil og Indonesia. Andre temaer omhandlet eksport til USA, samt en orientering om arbeidet med bilaterale avtaler og andre nye prosesser som er i gang, inkludert forhandlinger med Japan.

No-deal avtale

Nesvik orienterte den oppmøtte forsamlingen om prosessen rund Brexit, og stadfestet at gjeldene regler for markedstilgang vil forsvinne etter 24. mars. I forbindelse med et mulig no-deal scenario holder regjeringen på med forhandlinger hvor sjømat er inkludert.

- Her jobber regjeringen med å opprettholde preferansetoll og bestemmelsene på det veterinære området, sa fiskeriministeren.

Preferansetoller påpekte han vil være særskilt viktig, og understreket at de ønsker så langt som det er mulig å hindre veterinær grensekontroll ved eksport til Storbritannia. En no-deal vareavtale påpekte fiskeriministeren vil gjelde midlertidig for å videreføre dagens handel..

Deltakerliste fra fiskeriministerens møte med sjømatnæringen.

Deltakere fra Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Fiskeriministeren Harald T. Nesvik
 • Statssekretær Roy Angelvik 
 • Politisk rådgiver Britt Dalsbotten
 • Ass. dep.råd Morten Berg 
 • Ekspedisjonssjef Erling Rimestad 
 • Avdelingsdirektør Astrid Holtan 
 • Avdelingsdirektør Sveinung Røren 
 • Underdirektør Ane Storvestre Bjørkum

Deltakere fra sjømatnæringen

 • Paul Magnus Oma, Norges Sildesalgslag
 • Jan Erik Strøm, Norges Råfisklag
 • Trond Davidsen, Sjømat Norge
 • Kristin Alnes, Sjømat Norge
 • Robert Eriksson, Sjømatbedriftene
 • Silje Gjerp Slstad, Norges Sjømatråd
 • Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
 • Audun Maråk, Fiskebåt
 • Ann-Solveig Sørensen, Norsk næring og nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Marianne Breiland, LO
 • Grethe Bynes, Mattilsynet
 • Berit Anna Hanssen, FHF
 • Renate Wiersholm, Riksrevisjonen
-  I denne omgangen vil det ikke være mulig å forbedre markedsadgangen fra Norge til Storbritannia. Vi vil måtte forhandle en langsiktig handelsavtale senere, sa Nesvik, der målet vil være å forbedre markedsadgangen for norsk sjømat til Storbritannia

Avtale med Kina

Arbeidet med markedstilgang av eksport til Kina i 2019 er en hovedprioritet for Nesvik og det har vært både politiske møter og møter på ekspertnivå. Nesvik poengterte også at de er av den oppfatning at kravene som kinesiske myndigheter har stil er oppfylt.

- De gjenværende importrestriksjoner av laks til Kina bør oppheves, sa Nesvik, og dette er noe som har blitt understreket både skriftlig og muntlig ovenfor kinesiske myndigheter.

Videre kom det frem at det var god fremgang i forhandlingene om en frihandelsavtale og at neste runde i forhandlingene er i Beijing i slutten av mars. Der er målet blant annet å forbedre adgangen til norsk sjømat. Dette blir ifølge Nesvik krevende forhandlinger.

- Det er ikke urealistisk å bli ferdig med forhandlingene med Kina innen utgangen av dette året, fortalte Nesvik, som også poengterte at dette var avhending av hva som skjer under møtet i mars.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse