Gå til innhold
  Selskapet NorCod har yngel i produksjon og ser for seg torskeoppdrett i storskala. Allerede fra 2025 venter selskapet å ha en årlig produksjon av 25 000 tonn. Illustrasjonen viser torskeyngel i påvekst. Foto: NorCod
Selskapet NorCod har yngel i produksjon og ser for seg torskeoppdrett i storskala. Allerede fra 2025 venter selskapet å ha en årlig produksjon av 25 000 tonn. Illustrasjonen viser torskeyngel i påvekst. Foto: NorCod

Selskapet NorCod ser for seg torskeoppdrett i industriell skala. Hele 9 000 tonn i 2021. - Vi er fast bestemt på å bli et globalt selskap, forteller administrerende direktør, Rune Eriksen.

NorCod som tidligere i år tok over driften fra Codfarmers forteller i en melding at forbrukerne snart kan se frem til å få mager oppdrettstorsk på tallerken.

Selskapet er allerede godt i gang og skal om alt går etter planene sette den første torskeyngelen ut i løpet av 2020.

Les også: NorCod går videre med Codfarmers-driften

Økte forretningsmuligheter

I meldingen forteller de at de planlegger torskeoppdrett i industriell skala og at det er behovet for økt matproduksjon globalt som er driveren.

- Et forsiktig anslag er at proteinetterspørselen vil øke med over en tredjedel, mens andre ser for seg en økning på 50% innen 2050, skriver de.

De forteller videre at utviklingen i dette markedet betyr økte forretningsmuligheter, og at om en på lang sikt kan gi en sikker tilgang på kvalitetsprotein med redusert miljø- og ressursbelastning, kan en gjøre suksess.

Gunstige betingelser

Selskapet poengterer at Norge har vært et foregangsland innen akvakultur og at fokuset har vært på tradisjonell laks.

- Norcod har fått gunstige betingelser, og satser på å utnytte en sannsynlig sterk fremtidig etterspørsel etter fersk torsk, forteller de i meldingen.

 Videre lover selskapet å levere torsk med høy kvalitet og på industrielt produksjonsnivå.  

- Vi har sjansen til å skape historie som den globale leverandøren av oppdrettstorsk, forteller administrerende direktør i NorCod Rune Eriksen.

Annerledes i dag

Prosjektet vil omfatte hele produksjonssyklusen fra yngel til slakting, foredling og distribusjon. Selskapet forteller også at de har markedsføringsselskapet Sirena med seg på laget, og at det dette selskapet som skal sikre til høyest mulig pris via sin globale organisasjon og kundenettverk.  

Årsaken til at torskeoppdrett ikke lykkes ved forrige forsøk var grunnleggende feilgrep og forhastede investeringer. 

 Ifølge Eriksen var det også dårlig oppfølging av fisk og fôrings strategi, med mye sløsing og rømning.

- Situasjonen er helt annerledes i dag, sier Eriksen.

Han legger til at det biologiske materialet i dag er forbedret og vil gi mye bedre produksjon.

Kontrollert opptrapping

Eriksen forklarer videre at selskapet skal bygge en solid merkevare rotfestet i ansvarlige metoder og åpenhet.

- Norcod vil benytte seg av de samme prinsippene som gjelder for økologisk lakseoppdrett i Norge, og de omfatter begrensninger på antall fisk i hver not, nye merder som er utformet for å hindre rømning, og forbedrede fôringssystemer, skriver selskapet i meldingen.

Videre forteller selskapet at Eriksen vektlegger prosjektets langsiktige natur og intensjonen om å trappe opp produksjonen kontrollert.

- Norcod tar sikte på en årlig kapasitet på 9000 tonn i 2021 og årlig produksjon av 25 000 tonn fra 2025. Muligheten for ytterligere vekst vil vurderes fortløpende, forteller de.

De legger til at det er enklere å skaffe seg statlige konsesjoner dersom man har tilgang til yngel, noe som bør styrke mulighetene deres for å kjøpe opp flere produksjonssteder fra 2021.

 Avslutningsvis forteller Eriksen i meldingen at de er fast bestemt på å bli et globalt selskap.

Har du en sak du
vil tipse oss om?