Gå til innhold
Annonse
Lovundlaks sin landbase på Lovund. Foto: Lovundlaks
Lovundlaks sin landbase på Lovund. Foto: Lovundlaks

Viktige investeringer og en god biologisk produksjon ser ut til å gi gode resultater for Lovundlaks. 

Annonse

Lovundlaks AS driver lakseoppdrett på Lovund i Lurøy kommune. Selskapet er innehaver av ca. 6,45 alminnelige tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Lovundlaks AS eier andeler i flere virksomheter i nær tilknytning til selskapets virke, slik som Sundsfjord Smolt AS, Hydro Fish Care AS og Norway Royal Salmon ASA, samt Kystinkubatoren As. 

Selskapets omsetning i 2018 var på 307 millioner kroner, en oppgang på 90 millioner fra 2017. Årsresultatet deres viser et overskudd på 104 millioner, 30 millioner høyere enn i 2017. 

Økt konsesjonsvolum

Lovundlaks har gjennom 2018 gjort en betydelig investering i økt konsesjonsvolum, med det mål om å på sikt bidra til ytterligere styrking og utvikling av selskapet.

Ifølge årsberetningen til selskapet arbeides det kontinuerlig for å legge til rette for en økt, effektiv og biologisk god produksjon, som så langt synes å ha gitt gode resultater.

- Dette, sammen med dyktige medarbeidere, selskapets solide økonomiske stilling og gode markedsutsikter, gjør at styret er optimistiske for selskapets videre utsikter, skriver de i årsberetningen.

Gode lusetall

Daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland, uttalte nylig til Kyst.no at selskapet gleder seg over lave lusetall om dagen.

- Vi gikk inn i vinteren med relativt lave tall på hele Helgeland, og vinteren og våren er jo også ofte den tiden på året der lusa også er lettest å bekjempe. Det er høsten som er mest utfordrende, men det har vært spesielt lite lus over en lengre periode nå, fortalte han fornøyd.

Nøkkeltall for 2018 og 2017:
Nøkkeltall for 2018 og 2017:

Selv mener Meland de lave tallene skyldes en god kombinasjon av årstid, samt bruken av gode virkemidler mot lakselusen.

- Det er rognkjeksen som er vårt fremste våpen i kampen mot krepsdyret, i kombinasjon med gode avlusningsmetoder. Dyktige nabo-oppdrettere som holder sine lusetall lave slår positivt ut på våre anlegg og vice versa. 

God tilvekst og lav dødelighet

Den engasjerte nordlendingen forteller videre at Lovundlaks har en god produksjon om dagen, men understreker at selskapet ikke tar noe for gitt.

- Fisken går bra, vi har lav dødelighet og god tilvekst. Det er et godt utgangspunkt når man skal bekjempe lusa.  Men vi vet det kan snu veldig fort, vi ser med skrekk på algeoppblomstringen som har vært lenger nord og problemene med PD de har lengre sør, og vi vet vi er heldige som ikke har hatt slike utfordringer å stri med.

Lovundlaks har seks lokaliteter, der det står fisk i fem av disse akkurat nå. 

I selskapet jobber det 20 personer, 19 menn og 1 kvinne. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse