Arve Nilsen fra Veterinærinstituttet. Foto: Magnus Petersen.
Arve Nilsen fra Veterinærinstituttet. Foto: Magnus Petersen.

- Lukkede anlegg kan gi gode resultat, men er ikke helt enkelt å få til

Frisk Fisk: Produksjon av laks i lukkede anlegg kan gi svært gode resultat når alt går rett. Men så langt har det ikke vært så enkelt å gjenta suksessen gang på gang i samme anlegg, viser et studium gjennomført av Veterinærinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fra produksjon av laks i lukkede merder i sjø har man i flere år vist at det er mulig å oppnå effektiv forebygging av luseinfeksjon ved å pumpe inn vann fra dypet, men det er fortsatt lite tilgjengelige data om produksjons-kapasitet i lukkede merdsystemer i stor skala.

- Skal vi drive med dette må vi få til mer enn bare null lus og håndtering av sedimenter. Vi må også få bedre vekst, lavere dødelighet og lavere fôrfaktor i slike systemer, sa Arve Nilsen fra Veterinærinstituttet under Frisk Fisk-konferansen i Bergen.

Han presenterte resultater fra et studium der de så på produksjon av stor postsmolt i lukkete anlegg i perioden 2012 - 2016. Merdene besto av tette presenningsposer med volum på 1500 til 6000 m3.

- Vi fulgte utsett av fire grupper med vårsmolt og fire grupper med høstsmolt, med en utsettsvekt på 75 - 120 gram på tre ulike lokaliteter på Sør-Helgeland. For tre av gruppene ble det også satt ut fisk i åpne referansemerder på samme eller en nærliggende lokalitet, forteller Nilsen.

Erfaringer

Det ble beregnet vekstrate (SGR, TGC), fôrfaktor og dødelighet.

- Vi så at vi i enkeltforsøk klarte å få til en kjempegod vekst, svært lav dødelighet og lav fôrfaktor, som var bedre enn med kontrollgrupper i åpne anlegg, sa han.

Utfordringen var at det ble registrert stor variasjon i resultatene mellom grupper og på lokaliteter.

- Vi klarte ikke få til de gode resultatene år etter år på de samme lokalitetene. Lusen ble vi kvitt, det var alt det andre som ikke var ikke like enkelt.

Nilsen påpekte at i systemene de undersøkte tas vannet inn på cirka 25 meter, og at det ikke gjøres noen vannbehandling.

- Mikrobiolog og temperaturforhold vil derfor kunne variere. Vi får inn det som er i sjøen.

Han gir likefullt noen anbefalinger for god drift:

- Ikke ha lavere temperatur enn seks grader om vinteren, ikke ha mer enn 10 mg per liter CO2, ikke pH under 7,1, og strømsett vannet til ca 0,8 kroppslengde per sekund.