Svein-Gustav Sinkaberg (48) og SinkabergHansen hever kjøpet.
Svein-Gustav Sinkaberg (48) og SinkabergHansen hever kjøpet.

SinkabergHansen hever kjøp

SinkabergHansen og AS Aqua har i dag bestemt å heve siste kjøp av 70 tonn MTB til en samlet verdi 14 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Usikkerhet knyttet til effekten av de foreslåtte skatteregimene og sannsynlighet for varig svekket investeringsevne er oppgitt som årsak.

- Høyst beklagelig, men styret har ikke noe alternativ. Normalt ville vi møte økte kostnader, som alle bransjer nå opplever, med vekst. I dagens bilde blir det imidlertid en feil beslutning, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i en pressemelding.

Siden 2019 har SinkabergHansen som privat virksomhet investert nær to milliarder kroner i nye produksjonsanlegg på land og i sjø. Sammen med både lokale og globale aktører har selskapet videreført arbeidet med bærekraftig omstilling og vekst i sin matproduksjon.

Gjennom 40 år med blandede oppturer og tilbakeslag i næringa har selskapet bygget en i utgangspunktet solid regional virksomhet med høy kompetanse og nær 300 arbeidsplasser. Varselet om dramatisk endrede rammebetingelser kan rokke med mye av selve fundamentet.

- Dette gjelder både vår løpende drift og strategier fram i tid. Dagens vedtak om heving av kjøp skyldes den store usikkerheten selskapet nå står overfor. SinkabergHansen har konkrete planer for fortsatt omstilling og vekst, men disse må revideres opp mot gjeldende rammebetingelser. Per i dag ser vi konturene av ulike følger, men de faktiske konsekvensene gjenstår å møte, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.