Måsøval fikk nylig beskjed om at Fiskeridirektoratet går videre med fire av fem utviklingstillatelser. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.
Måsøval fikk nylig beskjed om at Fiskeridirektoratet går videre med fire av fem utviklingstillatelser. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.

Måsøval: - Glad for å ha kommet gjennom nåløyet

Måsøvals administrerende direktør er fornøyd med fire tillatelser og sier at det er en del ting som må på plass før prosjektet kan gjennomføres.

Publisert

Måsøval Fiskeoppdrett søkte om fem utviklingstillatelser til sitt prosjekt «Aqua Semi». Konseptet er et halvt nedsenkbart semi-lukket oppdrettsanlegg. 

Forrige fredag bestemte Fiskeridirektoratet seg for å gi avslag på én av fem omsøkte utviklingstillatelser og gå videre med behandlingen av fire tillatelser.

Asle Rønning er glad og stolt av å få mulighet til å gjennomføre prosjektet. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett
Asle Rønning er glad og stolt av å få mulighet til å gjennomføre prosjektet. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett

Prosjektet som gir gevinster

Dette er en gladnyhet for administrerende direktør i Masøval, Asle Rønning, som synes det er meningsfylt å få jobbe med utvikling av en slik teknologi.

- Først av alt så er vi glad og stolt fordi vi sammen med vår partner Vard har kommet gjennom nåløyet med et spennende prosjekt. Prosjektet har som hovedformål å kunne bruke mer utsatte havområder til produksjon av laks, og det skal gi laksen beskyttelse mot lus og vannbårne, smittsomme sykdommer. Vi mener prosjektet vil gi gevinster på fiskevelferd og produksjonsøkonomi, forteller Rønning til Kyst.no.

Klage må vurderes nøye

Han påpeker at det fremdeles gjenstår å vurdere om de skal klage på den ene tillatelsen de ikke fikk.

- Vi har ikke tatt stilling til det. Det må vurderes nøye sammen med vår partner og i et helhetsbilde, forteller han.

- Hva synes du om Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslaget? 

- Vi har forståelse for at Fiskeridirektoratet har en krevende jobb med å vurdere mange søknader som alle inneholder utvikling av teknologi. Vi har i dialog med Fiskeridirektoratet erfart at de er kompetente på teknologi og har mange hensyn å ta. 

Et stort løft for selskapet

- Er fire tillatelser tilstrekkelig for å kunne gjennomføre det planlagte prosjektet?

- For Måsøval vil et slikt prosjekt være et stort løft og vi vil vurdere under hvilke forutsetninger det lar seg gjennomføre.

Rønning mener det er flere sentrale elementer som må vurderes.

- Prosjektets teknologi må kvalitetssikres ytterligere slik at vi er helt sikre på at det fungerer optimalt dersom vi bygger full-skala. I tillegg må prosjektet få nødvendige tillatelser fra Mattilsynet til å teste ut den nye teknologien. Sist men ikke minst må selskapet ha finansielle rammebetingelser som er akseptable for oss, sier han avslutningsvis.