Atlantic Sapphire har som formål å endre landbasert teknologi lokalt, for så å kunne benytte teknologien globalt. Arkivfoto fra fabrikken deres.

- Vil endre landbasert teknologi

YoungFish: Under onsdagens konferanse ble det tid til en debatt om fremtiden til oppdrettsnæringen. Atlantic Sapphire vil endre landbasert teknologi, og Grieg Seafood har troen på at fremtiden vil bringe mer storsmolt.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hvordan ser oppdrett ut om ti år?, spurte Øyvind Andre Haram, programansvarlig for YoungFish konferansen. Han introduserte tre aktører som vil være med å prege det kommende tiåret. 

Stine Torheim, fabrikksjef i Grieg Seafood Finnmark, har jobbet i næringen i ti år nå og har hatt litt av en reise.

Torheim fortalte at hun sammen med kollegaer har tatt en gjennomgang på hvor næringen er om ti år. Hun håper at fokus på bærekraft og miljø har gjort oppdrett til en vinner. I tillegg håper hun at det er gjort fremskritt på vaksinefronten.

- Kanskje vil en plasmidvaksine være tilgjengelig, gjerne før det er gått ti år, slik at man ikke har noen virussykdommer lengre.

Oppdrett av flere arter, mer fokus på bruk av råstoff, avl og genteknologi som løser dagens luseproblemer og semilukkede anlegg er noen av tankene hun har rundt fremtidig oppdrett .

For Grieg Seafood Finnmark, tror og håper hun at fremtiden vil bringe mer storsmolt, at mer av produksjonen er flyttet til land, nytt slakteri og mer grønn teknologi.

- Dette innebærer ny kjøleteknologi på laks og forhåpentligvis vil man innen ti år slippe å bruke is i kassene.

Potensielle hindringer

Likevel mener hun at både omdømme og valg av feil teknologi kan sette en stopper for denne veksten. Dagens forvaltningsregime sier hun er kanskje den faktoren som er det største hindret.  

- I dag finnes det seks direktorat og 23 tilsynsorganer som regulerer driften vår. Det er ganske mye, selv om de har overlappende ansvar er kravene veldig forskjellig. Vi trenger å få en bedre struktur på dette.

Christoffer Marøy (Eide Fjordbruk), Ole Christian Norvik (Atlantic Sapphire Danmark), og Stine Torheim (Grieg Seafood Finnmark) under paneldebatt på YoungFish-konferansen. Foto: Ole Andreas Drønen

Hun referer til oljenæringen som kun blir regulert av et direktorat.

- Kysten er i likhet med olje en stor ressurs, men det er rom for bedre struktur, sier hun avslutningsvis.

Les også: - Økt byråkrati er overveldende for små og mellomstore bedrifter​

Vil endre landbasert teknologi

En annen som deltok på scenen var Ole Christian Norvik i Atlantic Sapphire. Han sa at de har stor tro på det de holder på med, og selskapet har et formål om å endre landbasert teknologi lokalt, for så å kunne benytte teknologien globalt.

Norvik fortalte at de har en produksjonskapasitet på 2,4 tusen tonn hvert år, på vestkysten i Danmark, der den kommersielle piloten deres er.

- Målet vårt er å kutte ned i produksjonskjeden. Vi har en effektiv og bærekraftig måte å drive på. Vi tar inn rogn, vi tar inn fôr, og alt produseres under ett tak, poengterte han.

Norvik sa de har levert en del laks ut til markedet nå, og at de har fått mange gode tilbakemeldinger. Selskapet sier han har strenge krav til produksjon og sluttprodukt. 

- Vi lever nært et stort marked,  Det er en ekstremt effektiv produksjon på et lite areal, la han til.

Data og digital teknologi

Christoffer Marøy sa under foredraget at Eide Fjordbruk tror at det norske kyst- og fjordlandskapet og rene vannet er og vil være deres viktigste fortrinn og varemerke i fremtiden, i konkurranse med nye aktører som Atlantic Sapphire.

- Vi er derfor opptatt av å forbedre dagens driftsform i åpne merder gjennom bruk av data og digital teknologi. Gjennom å samle, systematisere og analysere store mengder data, tror vi at vi i fremtiden vil være i stand til å forebygge og oppdage trusler før uhell inntreffer.

Når det gjelder vekst er Marøy redd mye av veksten i næringen vil komme i utlandet i form av landbaserte anlegg nær de store markedene. Landbasert oppdrett i Norge tror han er mest aktuelt for produksjon av større smolt for å redusere tiden fisken er eksponert for lus i sjø. De ser også landbasert matfiskoppdrett som et steg i feil retning når det gjelder laksen sit karbon-foravtrykk, mye grunnet høyt energiforbruk i landbaserte anlegg.

Les også disse sakene fra YoungFish-konferansen: