Prosjektteamet i diskusjon under testing av Atlantis Subsea Farming sitt utviklingskonsept. Foto: Atlantis Subsea Farming.
Prosjektteamet i diskusjon under testing av Atlantis Subsea Farming sitt utviklingskonsept. Foto: Atlantis Subsea Farming.

Siste fase med testing i Atlantis-prosjektet før utsett av fisk

Utviklingskonseptet Atlantis Subsea Farming har kommet godt i gang, og nå gjøres de siste uttestingene før fisk skal på plass i slutten av februar. 

Publisert

Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming forteller til Kyst.no at de nå driver å klargjør lokaliteten Gjerdinga, der Atlantis-merden som er et nedsenkbart oppdrettsanlegg, skal settes i drift denne måneden. 

- Vi er i ferd med å rigge ut alt utstyret vårt på SinkabergHansen-lokaliteten som vi skal ha Atlantis på første gangen. De neste ukene vil bestå av siste uttestinger med blant annet luftkuppelen, for å sjekke at luftkuppelen er stabil og inneholder tilstrekkelig med luft til fisken

Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming sier til Kyst.no at de er kommet godt i gang med utvikling av konseptet. Foto: AKVA group.
Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming sier til Kyst.no at de er kommet godt i gang med utvikling av konseptet. Foto: AKVA group.

- Dersom alle testene fungerer som vi ønsker, vil vi ha fisk i Atlantismerden i løpet av februar/mars, legger hun til. 

Stor fisk settes ut

Laksen som skal settes ut i februar er per dags dato 2,4 kilo, som er noe større enn hva Olafsen og teamet hennes hadde sett for seg.

- Vi har gjort noen ombygginger og justeringer på luftkuppelen for å gjøre den mer stabil. Vi må også sikre oss at det er nok luft i den til fisken når den trenger det. Dette har forsinket utsettet noe og gjort at fisken har vokst seg større enn hva som var planlagt at skulle settes ut. 

- Vi vet gjennom undersøkelser gjort av HI at det kan være litt utfordrende å sette ut såpass stor fisk i en merd med luftkuppel. Fisk som gjerne er litt mindre venner seg lettere til denne måten å hente luft. Så alt dette må tas med i betraktningen før utsett, sier prosjektlederen.

Dersom noen tester ikke går som ønskelig, presiserer Olafsen at det vil føre til utsettelser, ettersom de vil ha all teknologien best mulig før fisken settes ut. 

På lokaliteten Gjerdinga hos SinkabergHansen klargjøres det nå for Atlantis-merden, som skal plasseres på en lokalitet som allerede er drift på og har fisk. Barentswatch-illustrasjon.
På lokaliteten Gjerdinga hos SinkabergHansen klargjøres det nå for Atlantis-merden, som skal plasseres på en lokalitet som allerede er drift på og har fisk. Barentswatch-illustrasjon.

- Vi har jo gjennom alle disse prosessene en veldig tett dialog med Fiskeridirektoratet på disse tingene, påpeker hun. 

Går i tubenot for lufttilvenning

Laksen som skal settes ut i Atlantis har nå gått i tubenot i en periode nå, og Olafsen sier her tilvennes den å bli fôret dypere og har et begrenset luftspeil. 

- Det viktigste for oss nå er at alle systemer og teknologien fungerer før fisken skal settes ut. Vi skal ha tett oppfølging på at luftkuppelen fungerer slik den skal, dette kan vi blant annet måle ved å se på svømmehastigheten til fisken.

- Hvor fort den svømmer er en indikasjon på hvorvidt den bruker kuppelen eller ikke, og det er negativt hvis den har økt svømmehastighet for da har den problemer med å fylle svømmeblæren. Så det er viktig for oss å finne ut om den har riktig svømmehastighet, forklarer Olafsen. 

At den tar fôret og at velferden er god er også viktige elementer som Olafsen sier de vil følge nøye. 

- I tillegg er det viktig å få erfaringer på den tekniske biten. Dette er jo en ekstremt spennende fase for oss, så vi bruker mye ressurser nå på å få dette så riktig som mulig.

Olafsen påpeker det er viktig for dem å være trygg på det de setter ut i sjøen.

- Det er viktig å ha kontroll på det vi gjør og vi vil gjøre det trygt for fisk, konstruksjon og de ansatte, sier hun avslutningsvis.  

Les også: Utviklingskonseptet skal produsere laks gjennom tre generasjoner

Om prosjektet: 

  • AKVA-group og samarbeidspartnere Egersund Net og SinkabergHansen søkte om seks tillatelser til Atlantis Subsea Farming – nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks, og i mars i fjor fikk Atlantis tildelt én utviklingstillatelse for å teste ut teknologien i stor skala med fisk.
Skisse av konseptet Atlantis. Klikk for større bilde.
Skisse av konseptet Atlantis. Klikk for større bilde.
  • Målet er å utvikle teknologi med en investeringsramme som gjør det mulig å mangfoldiggjøre teknologien langs Norges langstrakte kyst og i andre deler av verden.
  • Prosjektet har gjennomført to runder med modelltesting i SINTEF Ocean sin Flumetank i Danmark, noe som Olafsen sier har gitt selskapet svært verdifull kunnskap om hvordan den totale konstruksjonen oppfører seg under ulike miljøbetingelser. De har også de siste månedene utført testing av deler av de teknologiske løsningene på en lokalitet uten fisk som ligger tett ved Rørvik i Nord-Trøndelag.