Prosjektteamet i diskusjon under testing av Atlantis Subsea Farming sitt utviklingstillatelse-konsept. Foto: Atlantis Subsea Farming.
Prosjektteamet i diskusjon under testing av Atlantis Subsea Farming sitt utviklingstillatelse-konsept. Foto: Atlantis Subsea Farming.

Utviklingskonseptet skal produsere laks gjennom tre generasjoner

Atlantis Subsea Farming fikk tildelt en utviklingstillatelse til sitt utviklingskonsept nedsenkbare anlegg for laks, og er godt i gang med prosjektet. De har fastsatt plan om å sette fisk i anlegget gjennom tre generasjoner.

Publisert

AKVA-group og samarbeidspartnere Egersund Net og SinkabergHansen søkte om 6 tillatelser til Atlantis Subsea Farming – nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks, og i mars i år fikk Atlantis tildelt én utviklingstillatelse for å teste ut teknologien i stor skala med fisk.

Vil mangfoldiggjøre teknologien

Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming sier til Kyst.no at de er kommet godt i gang med videreutvikling av konseptet. Foto: AKVA group.
Trude Olafsen, daglig leder i Atlantis Subsea Farming sier til Kyst.no at de er kommet godt i gang med videreutvikling av konseptet. Foto: AKVA group.

Trude Olafsen i AKVA group, som også er daglig leder i Atlantis Subsea Farming forteller til Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett at Atlantis-prosjektet skal gjennom tre generasjoners drift vise at både teknologien fungerer godt og at fiskens velferd, trivsel og vekst ivaretas.

- Drift av nedsenkbare anlegg skal utforskes nærmere og prosjektet vil gi både mange svar og nye problemstillinger som må løses, sier hun videre. 

Målet til det nyetablerte selskapet er å utvikle teknologi med en investeringsramme som gjør det mulig å mangfoldiggjøre teknologien langs Norges langstrakte kyst og i andre deler av verden.

Les også: Atlantis gjennomføres nedskalert

- Teknologi og biologi må spille på lag

Prosjektet har gjennomført to runder med modelltesting i SINTEF Ocean sin Flumetank i Danmark, noe som har gitt selskapet svært verdifull kunnskap om hvordan den totale konstruksjonen oppfører seg under ulike miljøbetingelser.

- Det er også gjennomført forskningsaktiviteter parallelt for å fremskaffe kunnskap knyttet til kanskje den største utfordringen med prosjektet – utvikling av et kunstig luftrom slik at laksen kan fylle svømmeblæren og opprettholde normal adferd, sier Olafsen.

- Laksen er avhengig av å fylle svømmeblæren med jevne mellomrom og det må skje uten at anlegget heves til overflaten. Å lage en kunstig luftlomme som fisken vil benytte er utfordrende. Akkurat nå jobbes det intenst med å lage en kuppel med god nok funksjonalitet. Teknologi og biologi må spille på lag for at resultatet skal bli bra, legger hun til.

Uttesting i Nord-Trøndelag

En testmerd er allerede produsert og det foregår testing av deler av de teknologiske løsningene på en lokalitet uten fisk som ligger tett ved Rørvik i Nord-Trøndelag, hvor SinkabergHansen har sitt hovedkontor og prosjektet har tilgang på kompetanse og nødvendig utstyr fra en komplett næringsklynge.

Olafsen sier de ikke kan gå i detalj på resultatene fra testingen da dokumentasjonen ikke er klar enda.

- Men jeg kan si at når alt er på plass vil det bli satt fisk i anlegget gjennom tre generasjoner.

I Atlantis er det AKVA group og Egersund Net som blir hovedleverandører av konseptet, men det vil være en rekke andre leverandører og samarbeidspartnere som vil være knyttet opp mot prosjektet. Anlegget skal i hovedsak bygges i eksisterende produksjonsfasiliteter hos AKVA group og Egersund Net, som har fasiliteter i Norge og i Litauen.  

Mer og mer eksponert

Lokalitetene som skal benyttes når det skal fisk i anlegget er klarert for de to første generasjonene.

- Lokalitetene vil bli gradvis mer eksponert ettersom man får mer og mer erfaring i prosjektet. Planen er at det skal settes fisk i en Atlantis merd senhøsten 2018, men dette fordrer at teknologiske utfordringer er løst og at anlegget har de nødvendige sertifikater på plass, sier hun. 

Operativ testleder Dag Ove Antonsen i AKVA group. Foto: Atlantis Subsea Farming.
Operativ testleder Dag Ove Antonsen i AKVA group. Foto: Atlantis Subsea Farming.

Nedsenket 80 – 90 %

Atlantismerden som skal testes er 160 meter i omkrets, bygd av PE rør som fylles med vann for senking og luft for heving. Merden senkes til 15-20 meter og målet er å holde merden nedsenket 80-90 prosent av driftstiden.

Heve- og senkefunksjonen styres av styringssystemet AKVAconnect og merden kan styres fra fôrflåten eller fra land. Rammefortøyningen er en vanlig rammefortøyning, men bøyene vil være spesiallaget for å tåle betydelig mer oppdrift enn vanlige bøyer.

- Det er store krefter som virker og systemet testes og verifiseres. Fôring skjer med vann og vannet blir tilsatt fôret på flåten. Selv om utgangspunktet er teknologi som er kjent, krever konseptet betydelig innovasjon i en rekke av delprosjektene, forklarer prosjektlederen.

Overvåking av fisk og anlegg påpeker Olafsen er avgjørende når det eneste som synes på overflaten er bøyene.

- Dette krever instrumentering av hele anlegget med ulike typer sensorer, samt installasjon og bruk av kamera slik at en oppnår tilfredsstillende overvåking og kontroll. Et annet viktig element i prosjektet er å ha tredjepartsvurdering av designprosessen og konstruksjonsfasen, samt å gjennomføre sertifiseringsprosessen i henhold til krav i NS 9415. Målekriteriene for prosjektet setter her tydelige krav som selskapet jobber aktivt med å oppfylle, forteller hun. 

Les mer om prosjektet til Atlantis Subsea Farming i Norsk Fiskeoppdrett nr 8, som kommer i løpet av august måned.