Atle Dåvøy trives i jobben som ROV-operatør og styrer store deler av dagen selv. Foto: Liv Strømme/tunnelsyn.no

Satser på ROV-operatør på fulltid

Blom Fiskeoppdrett satser på egen ROV-operatør på fulltid, og har investert opptil fire millioner i nytt utstyr. – Jeg mener at det som nå gjøres i Blom med å hente inn kompetanse fra andre næringer er veldig riktig, sier Subsea-veteran Atle Dåvøy til kyst.no. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Subsea-veteran Atle Dåvøy har siden 1. november i fjor jobbet som ROV-operatør og skipper for Blom Fiskeoppdrett.

Før den tid har han jobbet i Subsea næringen i mange år, men i fjor valgte han å gjøre et karriereskiftet og gikk over til havbruksnæringen. Han har ikke angret på valget og trives godt med å være skipper på eget servicefartøy med ROV ombord. I stor grad kan han selv bestemmer hvordan arbeidsdagen skal bli.

Hans offisielle tittel er leder ROV, inspeksjon og teknisk vedlikehold for Blom Fiskeoppdrett, som holder til i Øygarden i Hordaland.

Det var lokalavisen tunnelsyn.no som først omtalte saken.

ROV er forkorting for remote operated veichle, altså en fjernstyrt undervannsfarkost. Denne avanserte maskinen er utstyrt med videokamera, og styres av Dåvøy fra kontrollrommet ombord i arbeidsfartøyet. Alt går derfor via en fiberoptisk kabel.

Det høyteknologiske kontrollrommet til Dåvøy styrer ROV`ens bevegelser under merd og not undersøkelser. Foto: Atle Dåvøy.

Blom har tidligere leid inn ROV-personell til å drive undervannsundersøkelser og notinspeksjoner i tillegg til dykkere, men har nå valgt å satse fullt ut på den drevne ROV-operatøren. De har også gått til innkjøp av ROV-utstyr til en sum på ca. fire millioner kroner. ROV-maskinen kan utføre dype dykk helt ned til fortøyninger på 500 meters dyp.

ROV-pilot og ansvar for HMS

I tillegg til ROV,  har Dåvøy ansvar for all inspeksjon og annet teknisk vedlikehold samt å  jobbe med forbedringer innen Helse, Miljø og Sikkerhet i Blom Fiskeoppdrett AS.

Fra 1989 til 2001 jobbet Dåvøy som ROV/ROT Supervisor. Han hadde et par år i Sjøforsvaret og senere i ulike firma knyttet til Subsea Service aktiviteter.

- Fra 2001 og til 2015 har jeg jobbet i FMC Technologies, avdeling for Subsea Services, verdens største leverandør av utstyr til Subsea gass og olje brønner. Subsea Services har ansvar for installasjon, sluttesting og vedlikehold av Subsea utstyr og verktøy. Der har jeg hatt mange ulike roller og stillinger, bla. som prosjekt ingeniør, prosjektleder, verksted og vedlikeholdsleder.

- Hvilke erfaringer tar du med deg inn i denne jobben? 

- Mine år innen Subsea og alle de roller og oppgaver som jeg har hatt der, har gitt meg erfaring som jeg mener kan nyttes og er relevant inn i den nye jobben og de rollene jeg nå har, både operasjonell og ledelseserfaring.

ROV er blitt et nyttig hjelpemiddel for næringen når det skjer ulykker eller en må undersøke noe under vann. Foto: Atle Dåvøy.

- I tillegg har arbeid gitt meg en verdifull ballast relatert til sikkerhetstenking som jeg tar med meg på jobb hver dag og prøver å bruke til å gi meg selv, mine medarbeidere og Blom Fiskeoppdrett AS trygge arbeidsdager, legger han til.

Kompetanseoverføring

Dåvøy er ellers veldig opptatt av  kompetanseoverføring mellom Subsea/Marin næring og oppdrett. Her ser han et stort potensial som bør utnyttes.

Han beskriver jobben som positivt utfordrende, og mener det er spennende å skulle bygge opp noe nytt, sikre teknisk sikkerhet, kontinuitet på utstyret og bygge intern kompetanse.

- Det er også spennende med nye medarbeidere, samt lære noe nytt hver dag. Jeg gleder meg over korte beslutningslinjer, og er tilfreds og ydmyk over å få ansvar til å ta nye steg for Blom Fiskeoppdrett AS, sier han stolt.

Atle legger ut på arbeidsstokt tidlig hver dag, og synes det er topp å være skipper på egen skute, samt være ute i en aktiv jobb. Foto: Atle Dåvøy.

ROV-piloten skryter godt av selskapet, og sier det er veldig kjekt å kunne bidra i en lokal bedrift med stort engasjement og energi for å utvikle bedriften, og påpeker at det er mye nytt som skjer fremover, der det er en stor dynamikk og mye positivitet i selskapet.

Riktig vei å gå

- Å ansatte en ROV-pilot 100 % er det ikke mange selskaper som har gjort enda, hva er dine tanker om den satsingen Blom gjør?

- Jeg mener at det som nå gjøres i Blom med å hente inn kompetanse fra andre næringer er veldig riktig. Jeg er sikker på at ROV som redskap for å sikre bedre og tryggere operasjoner rundt merder på anlegg bare vil bli enda mer viktig fremover.

Les mer om Atle Dåvøy og ROV-satsingen til Blom i Norsk Fiskeoppdrett magasin nummer 8, som kommer i midten av august. 

  • Blom Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift som nå blir drevet av andre og tredje generasjons oppdrettere.
  • Selskapet ble stiftet i 1971 og har hovedkontor i Blomvågen i Øygarden kommune, en times kjøretur fra Bergen sentrum.
  • De har og avdelinger på Strømsnes i Askøy, Fjell, Sund, Meland, Marøy i Radøy og Hodnelia i Lindås.
  • Blom har 7 ordinære matfiskkonsesjoner for laks og ørret på 780 tonn MTB, samt 1 visningskonsesjon på 500 tonn MTB. Selskapet driver og smoltproduksjon på Askøy gjennom datterselskapet Strømsnes Akvakultur AS.