Akrivfoto av torsk i merd.

– Muligheten for lønnsomhet i torskeoppdrett har aldri vært bedre

Statt Torsk som ønsker å starte torskeoppdrett har som mål å ta fisken fra 100 gram til 3,5 kilo på 18 måneder. – Det er innenfor rekkevidde, forteller Nofima-forsker Alte Mortensen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mortensen har gjennom flere år forsket på torsk, og forteller at tidligere utfordringer på områder som tilvekst, kjønnsmodning, deformiteter og yngelkvalitet er betraktelig bedret og tilrettelagt for oppdrett av torsk.

- Vi har gjennom avlsutviklingen alltid tatt et representativt utvalg av familiene og satt de ut i sjø på en teststasjon, for å sjekke hvordan det går med fisken i endret miljø. Den siste gruppen vi gjorde dette med ble klekket i 2013, satt ut i merd på denne tiden når den var rundt ni måneder i 2014, og slaktet ut i januar i år. Da den ble slaktet ut hadde den en snittvekt på nærmere 5,3 kilo. Den største fisken var på hele 8,8 kilo. Da er det sannsynlig å tro at fisken var på over 3,5 kilo i høst, forklarer Mortensen.

Les også: Yngelen er bestilt- kan starte torskeoppdrett innen en måned

Atle Mortensen. Foto: Nofima.

Avler på de beste og øker tilveksten

Nofima startet opp avlsprogrammet for torsk allerede i 2003. De første tre årene brukte de villfanget stamfisk, og selekterte fisk først i 2006. Siden dengang har de produsert familiegrupper, og har kontinuerlig kjørt forsøk med ulik tilnærming til avl av torsk siden den gang.

- Fremover skal vi produsere nye familiegrupper. Tidligere har vi produsert familier hvert år, og i realiteten kjørt tre parallelle avlslinjer. Siden vi nå går over til å produsere familier bare hvert tredje år vil vi slå sammen disse avlslinjene, og kan i år produsere familier basert på de aller beste stamfiskene fra alle disse linjene. Målet er å produsere cirka 250 familier, forteller seniorforskeren.

Han viser til at tilveksten på fisken er bedret med omkring 30 prosent siden avlsprogrammet startet.

- I år skal vi avle på en ny generasjon som jeg håper vil resultere i ytterligere 10 prosent forbedret tilvekst, opplyser han.

Kjønnsmodning og deformiteter

Når det gjelder kjønnsmodningen som var en av de store utfordringene for oppdretterne tidligere, har forskerne foreløpig ikke lyktes å gjøre noe med dette.

- Kjønnsmodningen har vært en nøtt som er tung å knekke. For å ikke tape lønnsomhet og få en redusert fisk, ser vi at det er lurt at fisken slaktes før den kjønnsmodner som treåring og investerer mye energi i  kjønnsmodningen. Fisken bør da ha en rundvekt på 3,5 kilo eller mer for å oppnå en slaktevekt på over 2 kilo som gir en betydelig prisgevinst i forhold til fisk under dette. En rundvekt på 3,5 kilo høsten før den blir tre år har derfor vært et mål torskeavlsprogrammet. Mye tyder på at dette målet er oppnåelig når fisken tilbys gode vekstbetingelser. Som toåring blir fisken også kjønnsmoden, men taper da lite energi. Vi skulle gjerne ha fått bort kjønnsmodningen fra toåringene, men siden de aller fleste fiskene kjønnsmodner ved denne alderen er det vanskelig å avle bort denne egenskapen, sier han.

Når det kommer til deformiteter forteller han at disse oppstår med lavere frekvens enn tidligere.

- Deformitetene som oppstår er også mye mildere, men vi ser ennå noe nakkeknekk. Vet man ikke hva man ser etter er denne likevel vanskelig å oppdage. Monsterfiskene med kraftige deformiteter som ble blåst opp tidligere, ser vi nesten ikke i dag, legger han til.

Beste yngel noensinne

Yngelkvaliteten var også noe av flaksehalsen i torskeeventyret, da dårlig yngel gav svært dårlige resultater og enorm dødelighet hos enkelte opprettere. Ifølge Mortensen er utfordringene knyttet til yngelkvaliteten nærmest løst i dag.

Les også: Riktig fôr kan være løsningen på lavere dødelighet hos rognkjeks

- Yngelen vi har nå er den beste vi har laget noensinne. I noen av karene så vi 100 prosent overlevelse etter 80 dager. Selv om snittet havnet på i underkant av trettifem prosent, er dette en viktig og en gledelig utvikling påpeker forskeren.

På avlsstasjonen har de i dag hundretusener av torsk svømmende, som skal settes ut.

- Mulighetene for lønnsomt torskeoppdrett har aldri vært bedre. Mange av tabbene som ble gjort tidligere, kommer ikke til å gjøres igjen, og de fleste utfordringene er i mer eller mindre grad løst. På bakgrunn av dette ønsker jeg gjerne at torskeoppdrettene starter opp igjen og jeg håper det skjer, konkluderer han.