Mattilsynet bruker en veileder når de vurderer fiskens helse og velferd. Foto: Mattilsynet.
Mattilsynet bruker en veileder når de vurderer fiskens helse og velferd. Foto: Mattilsynet.

Fiskevelferd: - Hva som er forsvarlig er en faglig vurdering

Forsvarlig drift av anlegg og god fiskevelferd vurderes ved utvidelse av settefisk-kapasitet. Fiskevelferd kan ikke konkretiseres med et gitt tall eller grense for dødelighet, det er en vurderingssak i hvert tilfelle.

Publisert

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Aud Skrudland, påpekte under konferansen i Sunndalsøra at det er velferdsmessig risiko og store kunnskapshull knyttet til drift av RAS-anlegg. Slike anlegg er svært komplisert å drifte sa hun, og utfordringene er underkommunisert.

Hun mente at fiskehelse og velferd ikke alltid blir ivaretatt, og pekte på at sår, slitasjeskader og uspesifikke gjelleproblemer er noen av årsakene til redusert velferd og nedsatt smoltkvalitet i RAS-anlegg.

Aud Skrudland sier at dersom en oppdretter søker utvidelse av settefisk-kapasitet vil Mattilsynet vurdere søknaden i forhold til fiskehelse og fiskevelferd. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.
Aud Skrudland sier at dersom en oppdretter søker utvidelse av settefisk-kapasitet vil Mattilsynet vurdere søknaden i forhold til fiskehelse og fiskevelferd. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Kontroll på fiskevelferd

Skrudland informerte under konferansen at man ikke kan forvente seg utvidelse av tillatelsen på settefisk-kapasiteten på et gitt anlegg dersom man ikke har kontroll på fiskevelferd.

På spørsmål fra Kyst.no om hva som menes med «kontroll på» svarer hun at ved behandling av søknad om utvidelse, legges det vekt på om driften på lokaliteten har vært forsvarlig.  

- Hva som er forsvarlig er en faglig vurdering der en rekke faktorer spiller inn. Gjentatte alvorlige hendelser der fisk påføres lidelse, mangelfulle risikovurderinger, svikt i overvåking og kontrolltiltak, manglende evne til å lære av feil, drift med stor dødelighet over lenger tid eller mangelfull beredskap er av de forhold det legges vekt på, sier Skrudland.

Når det gjelder sjøanlegg vil håndtering av lakselus også vurderes nøye, legger hun til.

Rettleder gir felles forståelse  

Slike vurderinger sier hun gjelder for alle driftstyper og er ikke særlig knyttet til RAS-anlegg.

Skrudland informerer om at når en oppdretter søker om utvidelse av en lokalitet i sjø eller på land skal søknaden vurderes av Mattilsynet i forhold til fiskehelse og fiskevelferd.

- Mattilsynet har en rettleder som brukes av våre saksbehandlere. Dette er støtte i deres arbeid og gir uttrykk for vår felles forståelse av regelverket og de vurderinger som skal gjøres.  

Hun trekker frem at blant annet vurderes det om utvidelsen medfører uakseptabel risiko for spredning av smitte, og forteller at oppdretter må ha et internkontrollsystem som kan ivareta krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift.

- Med dette menes blant annet en beredskapsplan, risikobasert helsekontroll og opprettholdelse av god vannkvalitet.

Hun forteller at det også vurderes om anlegget kan ivareta fiskens krav til et godt levemiljø, og at det tilføres tilstrekkelig med vann av egnet kvalitet

- Det er viktig at anlegget er konstruert slik at risikoen er lav for at fisken påføres skade eller unødig påkjenning, sier hun avslutningsvis.