Ser økte lusebehandlings-kostnader fremover

- Hensynet til villaksen styrer behandlingsregimet og vi kan stille spørsmål rundt om dette er dimensjonert riktig, sier Audun Iversen fra Nofima. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tekmar har startet, og over 300 deltakere er allerede i gang med den første gullapp-seansen. Tema i den tradisjonelle seansen, er spørsmålet rundt hvilke teknologier og løsninger som kan overføres fra maritime næringer til havbruk.

tekmar2015_gullapp

Direktør Atle Minsaas fra Marintek, åpnet konferansen med innlegg på samme tema. Audun Iversen, seniorforsker i Nofima, har tidligere skrevet fagartikkel på kostnadsdriverne i lakseoppdrett i Norsk Fiskeoppdrett, og ga de fremmøtte en kort innføring i disse, etter Minsaas.

- Lusekostnadene for 2014 estimeres til mellom 3-4 milliarder kroner. Disse kostnadene kan deles inn i tre: kontroll, forebygging og behandling, sier Iversen.

- Kostnadene til forebygging øker og det kan gi håp til at behandlings-kostnadene går ned, men på kort tid ser de ut til å øke, konkluderer han.

Hva kostnadsøkningen gjør med konkurransekraften til næringen omtaler han som uoversiktlig.

- Vi skal derfor se videre på hva kostnadsutviklingen har å si for konkurransen i et nytt FHF-prosjekt, opplyser han.

- Hensynet til villaksen styrer behandlingsregimet og vi kan stille spørsmål rundt om dette er dimensjonert riktig, påpeker han.