Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

Aquabyte henter inn 27,6 millioner for å utvikle datasyn og maskinlæring til lakseoppdrett

Aquabyte, et oppstartsselskap som bruker datasyn og maskinlæring til å optimalisere effektiviteten av lakseoppdrett, annonserte i dag en såkornsinvestering på nær 27,6 millioner, for å utvikle teknologi til havbruksnæringen.

Publisert

Aquabyte skriver at sinvesteringsrunden ble ledet av flere amerikanske og norske investorer, blant annet Alliance Venture, New Enterprise Associates, og Costanoa Ventures, og endte på 3,5 millioner USD (ca. 27,6 millioner NOK).

- Utviklingen av datasyn de siste årene, sammen med nyvinninger og forskning innenfor maskinlæring, har åpnet opp helt nye muligheter til å utvikle nye ‘vision’-baserte produkter” uttaler Bryton Shang, gründer og CEO bak Aquabyte i pressemeldingen.

Tidligere har Bryton jobbet med diagnostisering av kreft i vevsprøver i bioteknologiselskapet HistoWiz.

- Den samme teknologien vi brukte da, kan vi nå bruke til å gi norske lakseoppdrettere tilgang på mer nøyaktig og verdifull informasjon om hva som skjer i merden. Automatisk telling av lakselus, sanntidsmåling av individuell og gjennomsnittlig måling av biomasse, og individgjenkjenning, er noen eksempler på bruksområder for denne teknologien for laksenæringen.

Ved hjelp av kamerasystem plassert i merden vil selskapet samle inn visuell informasjon som prosesseres til lett leselig informasjon av maskinlæringsalgoritmer.

- Algoritmene våre har kapasitet til å samle inn all tenkelig visuell informasjon om hva som foregår i merden, deretter er vår jobb å fremstille dette på en måte som gjør det praktisk å forholde seg til, enten det gjelder innrapportering av data eller planlegging av driften. Hvis vi samler inn all denne informasjonen uten å fremstille den på en god måte, så er arbeidet forgjeves.

Fra Silicon Valley til Bergen

Aquabyte har i dag kontorer i både Silicon Valley, California, og Bergen.

- Det er åpenbart at Norge er verdensledende på teknologi og utvikling knyttet til havbruk, mens USA og Silicon Valley er tilsvarende innen software og maskinlæring. Koblingen, som kanskje er noe uvanlig, ble derfor veldig naturlig i denne sammenhengen, samtidig som det har gitt oss en stor fordel.

Gjennom samarbeid med blant annet klyngeorganisasjonen NCE Seafood Innovation i Bergen, har Aquabyte allerede satt i gang flere pilottester på lokale forskningsinstitusjoner og oppdrettsanlegg.

- Vi innså fort at koblingen mellom datasyn og fiskeoppdrett var en smart måte å utnytte denne teknologien på, og vi liker godt at Aquabyte tar sikte på å utgjøre en forskjell i den enorme utfordringen som ligger i å sikre verdens fremtidige matbehov,” uttaler Greg Sands, grunnlegger og partner i Costanoa Ventures i en pressemelding.

- Brytons solide bakgrunn fra datasyn og maskinlæring, sammen med teamets tverrfaglige kompetanse innen teknologi og oppdrett, overbeviste oss om at de virkelig kan bygge den rette løsningen.

Om Aquabyte:

Aquabyte ble grunnlagt for å bringe datasyn og maskinlæring til oppdrettsnæringen. Det tverrfaglige teamet bak - som består av maskinlæringseksperter, softwareingeniører, oppdrettere, og biologer - ønsker å levere løsninger som gjør oppdrett mer effektivt, bærekraftig, og lønnsomt.  Automatisk telling av lakselus, sanntidsmåling av biomass, og individgjennkjenning er noen av bruksområdene som muliggjøres med Aquabyte-teknologi. Aquabyte har kontorer i San Francisco, CA, og Bergen.