Lokalitet Trælsøyosen i Austevoll kommune.

Mistanke om ILA i Austevoll

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Trælsøyosen i Austevoll kommune i Vestland fylke. 

Det er Lerøy Vest Sjø som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Lerøy Vest Sjø varslet Mattilsynet 14. juli om en mulig mistanke om ILA på den aktuelle lokaliteten. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.