Direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann, forteller at høringen om lakselusforskriften kanskje er den viktigste høringen som kommer i år. Foto: Mattilsynet.

- En av de viktigste høringene for næringen i år

Lakselus er en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen. – I tillegg til at lakselusen i seg selv og behandling mot den påvirker fisken, har den bidratt til at veksten i næringen nesten har stoppet opp, mener Mattilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no skrev allerede i fjor sommer om at lakselusforskriften lå hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) for klarering før departementet skulle sende forskriften på høring.

- Det har blitt gjort grundig arbeid og jeg synes at forslaget vårt er ganske bra, sa seniorrådgiver i Mattilsynet, Else Marie Stenevik Djupevåg til Kyst.no.

Nå opplyser Mattilsynet at lakselusforskriften er sendt på høring.

- Høringen på ny lakselusforskrift er derfor kanskje en av de viktigste høringene for oppdrettsnæringen i år, sier direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann i en pressemelding.

Behov for ny forskrift

Formålet med lakselusforskriften er at oppdretterne har kontroll med lakselusnivået i oppdrettsanlegget for å ivareta fiskevelferden, forebygge lakselusmitte til andre anlegg og til vill laksefisk. I tillegg er målet at skader i forbindelse med avlusing unngås og at resistensutvikling motvirkes.

- Dagens lakselusforskrift er snart åtte år gammel og gått ut på dato. Det har skjedd mye både på kunnskaps- og teknologifronten som gjør at vi trenger en ny forskrift, sier Wilmann.

Derfor har Mattilsynet utarbeidet forslag til en helt ny forskrift på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet som nå sendes på høring. Høringsfrist er 6. april. 

Vektlegger forebygging

- Oppdrettsnæringen må løse dagens utfordringer med lakselus både for at fisken skal få det bedre, men også for at næringen skal kunne øke produksjonen og vokse, sier Wilmann.

I dag styres veksten i næringen av om lakselus fra oppdrettsanlegg påvirker villfisken negativt eller ikke. Effekt på villfisk skal være avgjørende for om produksjonen i et område kan økes, må fryses eller reduseres.

- Vi foreslår nye regler som skal bidra til å forebygge mot lakselusskader i oppdrettsanleggene og for å redusere den negative effekten lakselus fra oppdrettsanlegg kan ha på ville laksebestander. I tillegg til bedre fiskevelferd, legger vi dermed også til rette for vekst, sier Wilmann.

Enklere og mer teknologinøytralt regelverk

I forskriftsforslaget likestilles alle metoder for telling av lus. Når man kan dokumenteres at nye metoder oppfyller minimumskravene til telling, så kan metoden benyttes.

- Ny teknologi kan dermed redusere belastningen for fisken og forenkle tellearbeidet for oppdrettsnæringen, sier Wilmann.

I tillegg foreslås det lusegrenser for både anlegg og merder.

- Vi foreslår én lusegrense for anlegget og én for merder. Formålet med dette er å unngå så mye lus i en merd at det påvirke fiskens velferd.  Lusegrensen skal fortsatt regnes som et gjennomsnitt, men gjennomsnittet skal fra nå av også vektes, sier Wilmann.

Mattilsynet foreslår flere andre tiltak, som du kan lese mer om i høringsbrevet.

Bestemmelser under utredning – kommer på høring senere

Det er på nåværende tidspunkt ikke foreslått endringer i regelverket om tvangsmulkt eller gjeldende praksis knyttet til biomassereduksjon. Tidligere bestemmelse om tvangsmulkt er videreført i forslaget.

Mattilsynet vil se nærmere på bestemmelsen om tvangsmulkt og praksis vedrørende biomassereduksjon. Eventuelle forslag vil bli sendt på høring senere.