Gå til innhold
Annonse
Else Marie Stenevik Djupevåg, seniorrådgiver i Mattilsynet, avdeling fisk og sjømat, presenterte forslaget til den nye lakselusforskriften på årets Rensefiskkonferanse på Stord. Foto: Margarita Savinova.
Else Marie Stenevik Djupevåg, seniorrådgiver i Mattilsynet, avdeling fisk og sjømat, presenterte forslaget til den nye lakselusforskriften på årets Rensefiskkonferanse på Stord. Foto: Margarita Savinova.

I den nye lakselusforskriften foreslår Mattilsynet blant annet å likestille alle metoder av lusetelling og hjemle forskriften i lov om dyrevelferd. Nå venter de på svar fra NFD.

Annonse

På årets Rensefiskkoferanse i forrige uke presenterte Mattilsynet forslaget for en ny lakselusforskrift som nå ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) for klarering før departementet sender forskriften på høring.

- Det har blitt gjort grundig arbeid og jeg synes at forslaget vårt er ganske bra, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Else Marie Stenevik Djupevåg til Kyst.no.

Hun opplyser at Mattilsynet har kommet med en del nye endringer i forslaget til forskriften. Først og fremst vil fagorganet hjemle forskriften i lov om dyrevelferd, dagens forskrift er hjemlet bare i matloven.

- Forslaget synliggjør at lus ikke bare er en helseutfordring for villfisk og oppdrettsfisk, men i betydelig grad også et velferdsproblem, poengterer hun.

Fokus på teknologi

Mattilsynet er også opptatt av å få et enklere og mer teknologinøytralt regelverk, derfor vil de tillate alle metoder av lusetelling. Dette betyr i praksis at oppdrettere kan få mulighet til å benytte seg av automatisk lusetelling. Djupevåg presiserer at nye metoder kan benyttes med forbehold om at det kan dokumenteres at de oppfyller minimumskravene til telling som stilles av forskriften.

- Det må dokumenteres at resultatene er like gode. Ny teknologi kan redusere belastningen for fisken og tellearbeidet for oppdrettsnæringen, i tillegg vil det gi oss bedre tall, sier hun til Kyst.no.

To lusegrenser

Videre vil dagens grense på 0,2 lus i vårperioden og 0,5 lus resten av året videreføres. Det nye blir at oppdrettere må opplyse om dato for telling av lus, samt at lusegrensen som fortsatt regnes som et gjennomsnitt skal vektes.

- Vi foreslår også at det ikke kan være så mye lus i en merd i hver produksjonsenhet fordi det kan redusere fiskens velferd. Det betyr én lusegrense for anlegget og én for merder, utdyper Djupevåg.

Perioden for lavere lusetall om våren forlenges med to uker (fra seks til åtte uker) og differensieres noe mer langs kysten.

- Dette kan gi noen flere behandlinger i denne perioden, men samtidig beskytte villfisk og gi lavere lusetall over tid, og dermed færre behandlinger utover sommeren, sier seniorrådgiveren.

I tillegg foreslår Mattilsynet at stamfiskanlegg kan søke om å få ha mer lus enn matfiskanlegg i tre måneder lengre enn i dag, samt at det skal være lukket transport og slakting av fisk med mer enn 0,5/0,2 lus.

Mattilsynets forslag til ny lakselusforskrift:

 • Reglene vil ta hensyn til fiskevelferd i tillegg til fiskehelse.
 • Telling av lakselus kan skje på andre måter enn manuelt.
 • Dato for lusetellingen skal opplyses ved rapportering.
 • Dagens grenser opprettholdes.
 • Det blir lusegrenser for både anlegg og merder.
 • Perioden for en lavere lusegrense om våren utvides fra seks til åtte uker.
 • Stamfiskanlegg kan søke om å få ha mer lus enn matfiskanlegg i tre måneder lengre enn i dag.
 • Forskriften tydeliggjør at en behandling ikke kan settes i gang før fiskehelsepersonell har vurdert at behandlingen vil være forsvarlig.
 • Behandling mot skottelus omfattes av forskriften.
 • Plikten til å forhindre resistensutvikling er tydeliggjort i en egen bestemmelse.
 • Transport og slakting av fisk fra merder med mer enn 0,5/0,2 lus i snitt, må skje lukket.  

(Hentet fra Mattilsynets presentasjon på Rensefiskkonferansen, 6.06.2019)

Resistensutvikling og skottelus

Djupevåg forklarer videre at i forskriften blir det tatt høyde for at bruken av legemidler har gått ned.

- Den nye lakselusforskriften innebærer at veterinær eller fiskehelsebiologer skal involveres mer, og på den måten bidra til å oppfylle regjeringens handlingsplan mot resistens, sier hun.

Det som også blir nytt er at forskriften vil regulere behandling mot skottelus.

- Vi vet at detter er et problem lengre nord i landet, derfor tar vi det med.

Djupevåg påpeker også at det kommer strengere reaksjoner på overstridelser, samtidig oppfordrer hun oppdrettere på det sterkeste å komme med innspill til forskriften når den kommer inn på høring. 

Kommunikasjonsrådgiver i NFD Halvard Wensel. Foto: Paul Paiewonsky/NFD.
Kommunikasjonsrådgiver i NFD Halvard Wensel. Foto: Paul Paiewonsky/NFD.

Kan bli forsinket

Mattilsynet sendte sitt forslag av den nye forskriften for klarering til NFD i juletider i fjor. Etter planen skulle departementet sende forskriften til høring i andre kvartal 2019, men det ser ikke ut at dette blir gjort i tide.

Kommunikasjonsrådgiver i NFD Halvard Wensel opplyser til Kyst.no at arbeidet med å gjennomgå og vurdere Mattilsynets forslag ikke er ferdig på grunn av stor arbeidsmengder i departementet.

- Vi kan på det nåværende tidspunkt ikke angi når vi vil være ferdige med dette arbeidet, og når forslag til ny forskrift kunne sendes på høring, opplyser han. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse