En illustrasjon av iFarms løsning. Foto: BioSort
En illustrasjon av iFarms løsning. Foto: BioSort

Cermaq kan få utviklingstillatelse til iFarm

Fiskeridirektoratet går videre med behandling av Cermaq sin søknad med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser for konseptet selskapet omtaler som individbasert havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fredag kveld meldte Fiskeridirektoratet at ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer de at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

- Fiskeridirektoratet vil derfor gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser. Dette er ikke et bindende tilsagn.

- For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen om utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette.

Individbasert havbruk

Konseptet iFarm som er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort har fått stor oppmerksomhet for ideen om å gå fra lakseoppdrett i grupper til individer.

Ideen er at fisken går til overflaten for å skaffe luft til svømmeblæren, og må da passere en passasje med en målesensor som registrerer lakselus, sår, sykdomssymptomer og størrelsen på fisken. I tillegg skal sensoren registrere flekkene rundt fiskens hode, noe som er unikt mellom individene; dermed går det å følge hvert enkelt individ.

- Det gir muligheten til å drive automatisk lusetelling, bare behandle syk eller luseinfisert fisk, og kun sortere fisk til slakt som er i riktig størrelse, har Geir Stang Hauge, daglig leder i BioSort tidligere forklart til Kyst.no.

Les også: Ny teknologi avslører utfordringer som kan oppstå i laksemerden

Fisken blir så lokket ned under lusebeltet ved at fôringen foregår under vann.

- Bygger på biologisk kompetanse

I en pressemelding mandag, skriver Cermaq at de er glade for at de snart kan komme i gang, og at de får muligheten til å utvikle iFarm.

- Det er de biologiske utfordringene som er avgjørende for at vi lykkes med oppdrett på en bærekraftig måte. iFarm bygger på biologisk kompetanse og har mange likhetstrekk med det vi kjenner fra landbruk og matområdet. Digitalisering og maskinlæring gjør det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken. Dette er et viktig verktøy for å ivareta våre husdyr i sjøen, og et kvantesprang for fiskeoppdrett, sier Harald Takle, som er forskningsleder for oppdrettsteknologi i Cermaq, og prosjektleder for iFarm i meldingen.

Utviklingen av iFarm omfatter utprøving, testing og modellforsøk samt fullskala drift for å få tilstrekkelig volum for maskinlæring med tilfredsstillende presisjon.

- Det vil stilles strengere krav til oppdrett i fremtiden. iFarm vil bli et effektivt verktøy som vil redusere miljøavtrykket og sikre fiskevelferd for hver enkelt fisk, og teknologien kan brukes i åpne merder så vel som i lukkede systemer, sier Geir Stang Hauge, daglig leder i BioSort i selskapets pressemelding.

Se film fra konseptet under: 

https://youtu.be/SvMusv4R8qE