Espen Børrud, Stingrays sjef for programmering og utvikling

Med deg og lusa ut av mørket!

I sesjonen vi har kalt «med deg og lusa ut av mørket» vil vi først se på mulighetene som ligger i telling av lus på bilder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Espen Børrud, Software ansvarlig hos Stingray Marine Solutions AS

I ukene frem mot Produktivitetskonferansen i Kristiansund 6-7. november vil vi presentere noen av foredragsholderne som skal bidra til at den 19. konferansen settes på kartet. Temaene på konferansen skal være relevante for de som skaper verdiene, altså de som er nærmest fisken, og sekundært alle som bidrar med å skape forutsigbarhet for produksjonen. Denne uka presenterer vi Espen Børrud som er software ansvarlig hos Stingray Marine Solutions og som har utviklet et konsept hvor man kan telle lus samtidig som avlusing skjer. 

Næringen har i mangel av legemidler som virker godt mot lakselus måtte investere i forebyggende tiltak og ikke medikamentelle metoder. I 2016 var det store kapasitetsutfordringer på å håndtere lusenivå i henhold til gjeldende regelverk. I 2018 er kapasiteten til å håndtere luseutfordringen bedre, og vi har blant annet gjennom de siste 2-3 måneder sett en eksplosiv vekst i antall mekaniske behandlinger sammenlignet mot de foregående år. Men, Vil disse metodene være gode verktøy i en fremtidig håndtering av luseutfordringen? eller vil et nytt legemiddel mot lus avløse dagens massive håndtering. Hva vet vi egentlig om lusepresset i næringen ?

Link til tidligere sak på Kyst.no: 

I sesjonen vi har kalt «med deg og lusa ut av mørket» vil vi først se på mulighetene som ligger i telling av lus på bilder. Med en kontinuerlig registrering av lus vil kunnskapen om lusenivå og utvikling helt klart gi et bedre grunnlag for å treffe tiltak. Kanskje vil denne metodikken avdekke behovet for nye lusegrenser gjennom økt kunnskap om lusepress på merd og lokalitetsnivå.

Barentswatch har gitt store muligheter for å samle informasjon og fomidle den på en nyskapende måte. Hvordan kan og skal dette verktøyet utvikles videre? Alf Martin Sollund vil legge ut om dette i sitt foredrag.

Stian Brekke vil i sitt innlegg komme inn på veien mot målet i forhold til å få nye legemidler inn i markedet.

 • Hva er et «normalt» løp for å få et produkt ut i markedet
  • Forskjell mellom produkt? Lusemidler, antibakterielle midler, bedøvelse +/-
 • Hvilke faktorer i dette løpet kan defineres som flaskehalser?
  • Regelverk-endring av regelverk
  • Dokumentasjonskrav?
 • Mens vi venter på de nye
  • Hvor lang levetid kan et legemiddel ha?
  • Off label bruk-til nytte for individet? Eller en ekstrabelastning på miljø

Litt mer om konferansen og innhold

Det er mange som har blikk for havbruksnæringen og mange ønsker å bidra til å utvikle den. Livet på merdkanten er i stor endring selv om de basale behovene til fisken er de samme. Vi ser autonome løsninger på det å forstå fisken som skal avlaste og i mange tilfeller også kanskje overta jobben i felt. Videre det som påvirker omdømmet og oppfatningen av det næringen driver med.

Link til påmelding https://www.kontali.no/produktivitetskonferansen

Trykk her for å laste ned PDF-program

I 2017 hadde vi rekorddeltagelse med over 250 deltagere, og vi har selv store forventninger til at årets konferanse skal ha et innhold som skal øke kunnskap og bidra til gode diskusjoner i en trivelig atmosfære.

«Reis til Kristiansund med god grunn!»

Sett av datoene tirsdag 6.- onsdag 7. november i dag!

Velkommen !