Gå til innhold
Espen Børrud, Stingray Marine Solutions. Foto: Katarina Berthelsen.
Espen Børrud, Stingray Marine Solutions. Foto: Katarina Berthelsen.

Under Stingrays femårs-jubileum lanserte de sitt nyeste konsept, automatisk lusetelling. - Nå kan vi telle lus, samtidig som vi avluser, sa Espen Børrud under lansering på Sentralen i Oslo fredag kveld.

Det var Espen Børrud, Stingrays sjef for programmering og utvikling, som lanserte kveldens store overraskelse under femårs-jubileumet. Han åpnet presentasjonen med å ta for seg noen av næringens største utfordinger, blant annet manuell telling av lakselus.

- Stingray lusetelling er et bildebasert konsept, og unngår derfor manuell håndtering av fisken. Ved å ha laserne intallert i merden har lokaliteten allerede en infrastruktur og et system som både tar HD bilder og benytter seg av kunstig intelligens, sa han.

- Nå kan vi telle lus samtidig som vi avluser, påpekte Børrud.

Tilgjengelig i mai

Konseptet skal først testes ut i november hos fire av Stingrays nåværende kunder som har sagt seg villig til å gjøre en ekstra telleinnsats den neste perioden. Dette er for å kunne gjøre en bedre sammenligning mellom automatisk og manuell telling.

I perioden mai til desember 2018, skal alle av Stingrays lasernoder bruke automatisk lusetelling for å kunne gjøre en verifisering av konseptet.

Bedre tid til telling

Stingrays luseteller fungerer ved at noden tar bilder av et representativt utvalg av tilfeldige fisk i merden, både med og uten lus. 15 bilder i serie skal kunne dekke en hel fisk, fra hode til hale. Bildene overføres så til en off-site analysis plattform.

- Ved å føre telling på off-site plattformen, har vi fordelen med å ha bedre tid, og kunne benytte oss av bedre ressurser, sa Børrud.

Tilgang på både maskinkraft og tid er således essensielt. Bildene hvor det oppdages lus blir sendt til kontroll, som i dag gjøres manuelt. Børrud påpeker at det trenger det ikke være i fremtiden.

- I dag er det fortsatt oppdretterne som har ansvar på lusetallene, og derfor må menneskene involvert være enige i det maskinen har funnet. 

Etter at telling og kontroll er ferdig, lastes data opp i Stingrays brukerplattform, Stingray online, hvor det kan genereres rapporter, trender, resultat og dokumentasjon.

Må verifiseres 

Men selv om konseptet for automatisk lusetelling er lovende, og fremstår som både kostnad og tidsbesparende, påpeker Børrud at det er nå selve jobben begynner.

- Metoden må verifiseres, bekreftes og sammenlignes med eksisterende metoder, og det er derfor mange usikkerheter som må utforskes fremover. 

- Vi vet eksempelvis ikke antall laks som må telles, når i uken det må telles, eller hvilke varians som må inkluderes for å representativt kunne sammenlignes med manuell telling, la han til.

Børrud sa avslutningsvis at selv om det er myndighetene som bestemmer når en eventuell ny metode for lusetelling er god nok for næringen, vil Stingray være med på prosessen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?