Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat, forteller til Norsk Fiskeoppdrett at det foreløpig bare er Eide Fjordbruk som har søkt om dispensasjon fra dagens lakselusforskrift til automatisk lusetelling. Foto: Mattilsynet
Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat, forteller til Norsk Fiskeoppdrett at det foreløpig bare er Eide Fjordbruk som har søkt om dispensasjon fra dagens lakselusforskrift til automatisk lusetelling. Foto: Mattilsynet

Ingen har ennå fått tillatelse til maskintelling av lus

Foreløpig har Mattilsynet og Elisabeth Wilmann ikke gitt grønt lys til noen som har utviklet et system for automatisk lusetelling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I dag er kravet at lakselus skal telles manuelt etter krav i lakselusforskriften § 6. Som hovedregel skal antallet lakselus av voksen hunnlus, bevegelige og fastsittende stadier rapporteres inn til Mattilsynet hver uke. Dette er både arbeidskrevende, påfører fisken stress og ubehag og med det antall fisk som det i praksis lar seg gjøre å teste, vil det lett kunne bli usikre verdier, da lusenivåene generelt er svært lave. Derfor har det vært ønsket at man kunne utvikle en automatisk metode som ikke innebærer håndtering og som kontinuerlig kan telle fra et mye bredere utvalg av fisk.

I april i fjor (Norsk Fiskeoppdrett nr 4 2019) hadde vi en gjennomgang av status på automatisk telling av lus. Nå ville vi ta en ny runde, for å se hvor langt man hadde kommet, da flere av de som i fjor holdt på å utvikle systemer, oppga at de ville ha kommersielle løsninger klare om ikke altfor lenge.

For å ta i bruk nye tellemetoder for lakselus, må man søke Mattilsynet om dispensasjon fra dagens lakselusforskrift.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Digital

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Komplett Digital Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP