Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat, forteller til Norsk Fiskeoppdrett at det foreløpig bare er Eide Fjordbruk som har søkt om dispensasjon fra dagens lakselusforskrift til automatisk lusetelling. Foto: Mattilsynet
Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat, forteller til Norsk Fiskeoppdrett at det foreløpig bare er Eide Fjordbruk som har søkt om dispensasjon fra dagens lakselusforskrift til automatisk lusetelling. Foto: Mattilsynet

Ingen har ennå fått tillatelse til maskintelling av lus

Foreløpig har Mattilsynet og Elisabeth Wilmann ikke gitt grønt lys til noen som har utviklet et system for automatisk lusetelling.

Publisert

I dag er kravet at lakselus skal telles manuelt etter krav i lakselusforskriften § 6. Som hovedregel skal antallet lakselus av voksen hunnlus, bevegelige og fastsittende stadier rapporteres inn til Mattilsynet hver uke. Dette er både arbeidskrevende, påfører fisken stress og ubehag og med det antall fisk som det i praksis lar seg gjøre å teste, vil det lett kunne bli usikre verdier, da lusenivåene generelt er svært lave. Derfor har det vært ønsket at man kunne utvikle en automatisk metode som ikke innebærer håndtering og som kontinuerlig kan telle fra et mye bredere utvalg av fisk.

I april i fjor (Norsk Fiskeoppdrett nr 4 2019) hadde vi en gjennomgang av status på automatisk telling av lus. Nå ville vi ta en ny runde, for å se hvor langt man hadde kommet, da flere av de som i fjor holdt på å utvikle systemer, oppga at de ville ha kommersielle løsninger klare om ikke altfor lenge.

For å ta i bruk nye tellemetoder for lakselus, må man søke Mattilsynet om dispensasjon fra dagens lakselusforskrift.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP