Prototypen før den senkes i sjøen. Foto: SubC3D.

SubC3D tester nå luseteller i sjø

Daglig leder Frank Prytz i SubC3D sier at selve kamerateknologien deres for lusetelling er under testing nå. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lusetelleren til selskapet SubC3D er i testfasen og mye spennende skjer i selskapet om dagen.

Daglig leder Frank Prytz sier til Kyst.no at den første prototypen har stått i merd og tatt bilder en stund. 

- Om et par uker plasseres kamera i merd hos Havforskningsinstituttet på Austevoll for finjustering av bildetaking. Før sommerferien fikk vi tildelt fire millioner fra Innovasjon Norge og seks millioner fra Forskningsrådet.

- Prosjektet som nå er startet har som mål å utvikle SubCEyes, en remote/autonom drone for inspeksjon og overvåkning. Prosjektet går over 3 år, og målet er å sette ut de første dronene i Spidercage. 

Frank Prytz sier teknologien deres er under uttesting og selskapet har flere spennende ting som skjer fremover. Foto: SubC3D.

- Spidercage (Novasea/Viewpoint) fikk som kjent 4 utviklingstillatelser, og planen er fisk i anlegg andre kvartal av 2023, forklarer han.

- Produktet SubCeyes vil bli det første overvåkningsutstyret i bransjen som opererer remote og laster biomasse-data (lusetelling, størrelse, skader etc.) kontinuerlig 24/7 gjennom hele vekstsyklusen. Samtidig overvåker også droner installasjonen, not, fôring, dødfisk etc. Dette er kun mulig å gjøre med kamerateknologien og bildeprosesseringen til Subc3d – som nå testes i merd, sier han videre. 

Selskapet har ikke noen godkjenning for lusetelleren per i dag, men vil innhente dette i det videre prosjektet

-  Hvordan jobber dere opp mot myndighetene for å få godkjent deres produkt/konsept som alternativ til manuell lusetelling?

prototypen før den senkes i sjøen. Foto: SubC3D

- Denne jobben skal vi se nærmere på når prosjektet skrider frem, men hvis teknologiutviklingen når sitt mål, vil dette kunne være et meget godt alternativ til manuell lusetelling – i tillegg til mange andre funksjoner. Teknologien med 3D fotogrammetri og lesing av hver enkelt fisk i merd er patentsøkt, sier han til Kyst.no.

Prytz utdyper at droner vil være plassert i hver merd, der en jobber og en står i lading/overføring av data.

- Med autonom drift og induktiv lading går hele syklusen sømløst, sier han. 

Planen er å starte kommersiell produksjon og salg Q4 2023

- Vi får bare positive tilbakemeldinger på teknologien, men det gjenstår mye arbeid for å komme i mål. Vi har sterke partnere med i prosjektet som, Viewpoint AS, Transmark Subsea AS, NORCE og ICON – Industrial Controls AS. Vi får også god hjelp fra Nova Sea på oppdrettssiden, opplyser han. 

SubC3D har per i dag 3 ansatte, men Prytz forteller organisasjonen vil vokse fremover. Selskapet har også ansatt Tore Hafte Staalesen som prosjektleder.

Les flere saker om automatisk lusetelling her.