Dr Ross Houstin er Benchmarks nye genetikkdirektør og leder for forskningsenheten.

Benchmark Genetics gjør endringer i det tekniske ledelsesteamet

Benchmark Genetics gjør organisatoriske endringer i sitt tekniske ledelsesteam gjennom å videreføre strategisk viktige ansvarsområder til nye generasjoner av ledere.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet skriver i en pressemelding at de ønsker å styrke sin posisjon på utvikling av «markedsledende og genetisk forbedrede stammer, samt utvidelse av sine globale genetiske tjenester».

Dr. Morten Rye har påtatt seg en ny seniorrolle som direktør for eksterne tjenester og globale strategier.

Dr Morten Rye har inntatt rollen som direktør for eksterne tjenester og globale strategier.

- Dette vil utvide Benchmark Genetics sin leveranse av genetiske tjenester til den globale akvakulturnæringen. Selskapet skal tilby genomiske verktøy og analyser, og vil dermed bli en komplett leverandør av genetiske tjenester, skriver de.

Dr. Ross Houston vil ta over Dr. Ryes rolle som direktør for genetikk, og vil ha hovedansvar for interne avlsprogrammer og produktutvikling, samt beholde sin lederstilling innen FoU for selskapet.

Utvidelse av ekspertise og kapasitet

Genetikkteamet har blitt omorganisert under det nye lederskapet, og hvert av Benchmarks fem interne avlsprogrammer for atlantisk laks, reker og tilapia, samt nøkkelpersonell innen teknisk støtte og FoU-teamene, er blitt tildelt overordnet ledelsesansvar. Dette inkluderer molekylær genetikk, reproduktive teknologier og utvikling av genetiske egenskaper.

- Den nye strukturen vil optimalisere synergier på tvers av avlsprogrammer, samt optimalisere innovasjon og implementering av de nyeste teknologiene, skriver Benchmark.

- Lederendringene gjenspeiler en vellykket plan for lederetterfølgelse og har til hensikt å sikre selskapets verdensledende posisjon innen anvendt akvakulturgenetikk, sier for Benchmark Genetics, Jan-Emil Johannessen.

Dr. Houston vil fortsatt beholde sin rolle som leder for Benchmarks innovasjonsstyre, en samarbeidsgruppe med representanter fra selskapets tre forretningsområder: genetikk, helse og avansert ernæring.

Benchmark forsker på nye teknologiske områder hvor genredigering og sterilitet er sentrale.
Laboratorium
Benchmark har egne laboratorier for kryokonservering tilknyttet hvert av avlsprogrammene på atlantisk laks.
Kryokonservering er en viktig brikke i forskningsarbeidet til Benchmark.