Daglig leder, grunnlegger og foreløpig eneste faste ansatte i selskapet, Åsbjørn Karlsen skal få fart på tareoppdrett. Foto: Eukaryo AS:

Vil få fart på tareoppdrett

Eukaryo skal nå begynne med avl på tare. De utvikler blant annet en egen settemaskin, og et komplett dyrkingssystem, men detaljene rundt dette er enda konfidensielle.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det relativt nystartede selskapet Eukaryo som holder til i Bodø og Gildeskål, skal sørge for å få fart i tareindustrien i Norge.

Fra landbruk til havbruk

Daglig leder, grunnlegger og foreløpig eneste faste ansatte i selskapet, Åsbjørn Karlsen bruker sin kunnskap fra landbruket og overfører denne til havbruket.

- Målsetningen vår er å drive utvikling og innovasjon innenfor bio-organismer, forklarer Karlsen til kyst.no.

Hovedfokuset er på makroalger der de ønsker å få i gang større aktivitet i utviklingen av alger som industri. Ved hjelp av det nystiftede selskapet Eukaryo ABC (Algae Breeding Cultures) skal de nå drive avlsarbeid på makroalger sammen med Nofima.

- I startfasen har vi valgt å holde fokus på vekst, for vi mener det er et enormt potensial her.

Med økt vekst følger også økt næringsopptak som kan øke effektiviteten algene tar opp oppløste næringsstoffer, både fra produksjon av laks og fra jordbruket.

- Det kan ha store miljøgevinster. Økte avlinger gir også store besparelser i anleggskostnader samtidig som verdien av avlinga øker, påpeker Karlsen.

Selskapet utvikler nå en settemaskin for tare, som skal effektivisere utsettet. Maskinen automatiserer prosessen fra mikroplanter (sporofytter) til direkte utsett i sjø. Den skal være klar i løpet av høsten 2017. llustrasjon: Eukaryo AS.

Fremover skal de og se på mulighetene for å selektere planter som er gunstige for enkelte stoffer, til blant annet fiskefôr.

- På sikt mener vi at en industriell produksjon av alger vil føre til milliardbesparelser, spesielt med tanke på myndighetenes visjon om en øking av havbrukssektoren.

- Det trengs nye proteinkilder både til landbruk og havbruk, understreker Karlsen.

Selskapet har konsesjon for produksjon av sukkertare, fingertare, butare, søl og pyropia som brukes i sushi.

Utvikler taremaskin

Selskapet utvikler nå en settemaskin for tare, som skal effektivisere utsettet. Maskinen automatiserer prosessen fra mikroplanter (sporofytter) til direkte utsett i sjø.

- Utviklinga er basert på resultater og erfaringer fra prøvedyrkinger, og tar spesielt hensyn til biologiske krav.

Istedenfor den mye brukte manuelle metoden, der sporene festes til tau naturlig og disse surres rundt tykkere rep som så settes ut for å vokse, vil maskinen automatisere hele prosessen på en skånsom og rask måte, hevder han.

- Maskinen ventes å være ferdig produsert høsten 2017, og vil gi økt kontroll og kvalitetssikring samt redusere infrastruktur og produksjonskostnader i industriell dyrking av makroalger, legger han til.

Også på tegnebordet er et komplett dyrkingssystem som de mener at kan automatisere store deler av prosessen og tilrettelegge for industriell produksjon av tare. Men detaljene er enda konfidensielle.

Industriell prosessering nødvendig

Skal avl og dyrking i storskala, slik myndighetene ønsker, ha noen som helst hensikt mener Karlsen at det også må utvikles og bygges mottak som effektivt kan ta imot og prosessere for markedets etterspørsel.

- Eukaryo as har derfor gått inn som prosjekteier og -leder i prosjektet CapMafi der vi undersøker og utvikler løsninger på stabilisering, lagring og transport og prosessering av høstede makroalger sammen med Nordic Innovation, Innovasjon Norge og private bedrifter.

I tillegg følger de med støtte fra Nordland Fylkeskommune opp dette med et påbyggingsprosjekt for ytterligere forbedring av metodene.

- Slik at vi ganske snart vil kunne ha ferdig et bærekraftig konsept for prosessering av makroalger til ulike formål.

Karlsen håper at flere vil se mulighetene tareproduksjonen kan ha i fremtiden, og etterlyser investorer som tenker langsiktig.

- Tilgangen på stabil kapital er det største problemet. Vi trenger investorer med fremtidsrettete investorer som tenker langsiktig. For det blir mye å hente etter hvert, avslutter han.