Namdal Rensefisk har nylig startet opp verdens første avlsstasjon for rognkjeks, og skal denne måneden for alvor starte med å bygge opp fremtidige stamfiskgenerasjoner. Foto: Namdal Rensefisk.

Namdal Rensefisks nye avlsstasjon er nå i full drift

Namdal Rensefisk sitt avlsprogram ble i starten av januar endelig satt i drift, og denne måneden starter oppbyggingen av den første familiegruppen med stamfisk av rognkjeks. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Namdal Rensefisk har siden oppstarten i 2016 satset på rensefisk og har på disse årene produsert millioner av lusespisere som skal få bukt med lakselusen. Selskapets fem eiere som består av havbruksbedriftene Bjørøya, Midt- Norsk Havbruk, Marine Harvest, Emilsen Fisk og Nova Sea og fiskeavlsselskapet AquaGen har i tillegg satset nærmere 80 millioner kroner i en splitter ny avlsstasjon for rognkjeks, som nylig ble åpnet.

Dette er verdens første avlsstasjon for rognkjeks, og anlegget blir sentralt i forskningsprogrammet for rognkjeks. Gjennom målrettet avl skal fiskehelsen og velferden til rognkjeksen bedres, samtidig som rognkjeksene skal bli en så effektiv lusespiser som mulig.

- Lovende start

Oppstarten sier driftsleder Ole Martin Løfsnæs, i Namdal rensefisk, har fungert godt.

- Vi har testkjørt det tekniske anlegget fra oktober til januar, og den første fisken flyttet inn i januar, så det ser lovende ut så langt. Vårt fokus og mål fremover er selvsagt å lykkes med alvsprogrammet, og lage gode familiegrupper som gir forutsigbar tilgang på stamfisk. Det er jo et av de mest kritiske punktene vi opplever i produksjonen nå ettersom tilgangen på villfanget rognkjeks er variabel og ustabil. 

Her planlegger Geir Tore Olsen t.v , Nina Iversen og driftsleder Ole Martin Løfsnæs t.h arbeidet med avlsstasjonen videre. Foto: Namdal Rensefisk.

Den første gruppen som er satt inn i det nye anlegget er på knappe 20 000 rognkjeks. 

- Denne fisken skal vi få til ren reproduksjon av. Samtidig skal vi bygge den første familiebasen vår med 200 familier nå i mars, og etter to år vil den gi et selektert produkt, opplyser han.

Stor genetisk variasjon 

Et av de viktige prinsippene for denne familiestammen påpeker han er at den er bred nok, og har nok genetisk variasjon. 

- Villfanget stamfisk strykes, som vi bygger familier fra, og det er tatt melke fra hele Norge for å få geografisk variasjon. Det er viktig at vi har nok variasjon i gruppene, slik at vi har nok å jobbe med i de neste generasjonene og generasjonene etter det igjen, påpeker driftslederen. 

Fisken med rogn skal ha skjermet forhold i avlsstasjonen hele livet. 

Skal lede arbeidet

Namdal Rensefisk sine 13 ansatte fordeles nå på rensefiskproduksjonen og avlsanlegget, men Løfsnæs sier det ikke er fastsatt enda hvem som skal jobbe nøyaktig hvor og om de skal jobbe på begge avdelingen fast.  ​

- Det som er på plass er at produksjonsbiolog Nina Iversen skal lede avlsarbeidet, sier driftslederen. 

Gjennomstrømming

Anlegget som hadde byggestart i 2015 er basert på gjennomstrømningsprinsippet, og har en total pumpekapasitet på 1000 m per time av den totale kapasiteten på ca. 4000 m hos Namdal Rensefisk. Vannet som pumpes har en temperatur på 5 – 8 grader, og går gjennom et filter på 10 mµ før det UV-behandles og går inn i anlegget.

Avdelingene har tre separate ringledninger på innløp, råvann, oksygenert og den siste med oppvarmet sjø, som selskapet opplyser gir fordeler i avlsarbeidet. I tillegg er det to separate avløp der en gjenvinner energi fra enkeltkar som er over en gitt temperatur. Selve karavdelingene består i første omgang av tre soner med egne tilhørende smittesluser.

Prosjektet har hatt en investeringskostnad på 75 millioner kroner, hvorav nærmere ti millioner kroner blir finansiert gjennom Skattefunn-midler og støtte fra Innovasjon Norge. Med alle de store utbyggingene på avlsstasjonen, i tillegg til produksjonsanlegget, er hele rensefiskanlegget til Namdal Rensefisk nå 4000 kvm.

Les også om selskapets produksjonsplaner for 2019 her.

Se stort bildegalleri fra åpningen av den nye avlsstasjonen under.