Den nye avluseren skal være plassbesparende og kan integreres i brønnbåtens rørsystem. Det gir nye muligheter for skipsdesignere, ifølge FLS. Foto: Møre Maritime.
Den nye avluseren skal være plassbesparende og kan integreres i brønnbåtens rørsystem. Det gir nye muligheter for skipsdesignere, ifølge FLS. Foto: Møre Maritime.

Vil snu opp-ned på brønnbåtmarkedet med ny teknologi

FLS har utviklet en ny avluser som selskapet mener har potensial til å snu opp-ned på dagens brønnbåter.

Publisert

- Størrelsen på avlusingssystemet er 1/5 av tilsvarende anlegg og kan integreres i brønnbåtens rørsystem. Dermed vil det frigi kapasitet og gi skipsdesignere en mulighet til å effektivisere nye brønnbåtmodeller på en måte som ikke har vært mulig tidligere, sier Lars Georg Backer, daglig leder i FLS.

Mer avansert avlusing

Brønnbåtene blir stadig større og mer avanserte ettersom avlusing har tatt mer og mer over for frakt av fisk.

- Uansett hvor store brønnbåtene blir, er plassmangel og ikke minst vekt et tema i designprosessen. Løsningen fra FLS vil legge til rette for nytenkning når det kommer til hvilke båter vi har mulighet å designe. Et mindre fotavtrykk og lavere vekt på avlusningssystemene gjør det mer gunstig med multirolle-fartøy som for eksempel kombinerte brønn- og fôrfartøyer, sier Marte Kamphus, daglig leder i Møre Maritime.

FLS mener det nye avlusingssystemet, som selskapet har valgt å kalle FLS CALIGUS R500, beholder det beste fra to verdener. I tillegg til den kompakte og integrerte utførselen er fiskevelferden, som er et fokusområde for FLS, svært godt ivaretatt, ifølge selskapet. 

- Behøver ikke kompromisses inn

- Mange brønnbåter bygges svært store for å også kunne brukes til lusebehandling, så dermed blir valgene som tas ofte et kompromiss. Avluseren er spesiallaget for brønnbåt og behøver ikke å kompromisses inn, sier Backer.

North Salmon Service har over tid fulgt utviklingsprosessen.

- Dette er et veldig spennende konsept som vi har stor tro på, sier Jonny Hanssen, teknisk ansvarlig i North Salmon Service.

Fullvannsspyler

Avluseren spyler lusen av laksen i rør fullsatt med vann. Det er et lukket system hvor fisken blir ført gjennom et avlusningssystem bestående av tre lavtrykks avlusere før fisken føres tilbake til merd.

Systemet er «plug and play» og har vært under utvikling siden 2020, og vil bli ferdigstilt vinteren 2021/2022.