Glen Bradley, er viseadministrerende direktør i Rostein og styreleder i Brønnbåteiernes Forening. Foto: Rostein.
Glen Bradley, er viseadministrerende direktør i Rostein og styreleder i Brønnbåteiernes Forening. Foto: Rostein.

- Brønnbåtnæringen er en del av oppdrettsnæringens nullvisjon for rømming

Flere rømmingshendelser den siste tiden har vært rapportert skjedde under eller etter avlusingsoperasjoner. Glen Bradley som er styreleder i Brønnbåteiernes Forening forteller rederiene gjør mye for å unngå rømminger.

Publisert

Flere rømmingshendelser den siste tiden antas har skjedd under eller etter avlusingsoperasjoner med båt, og gjerne brønnbåt ved ulike lokaliteter.

Les også: Vil sjå på nye løysingar for å unngå rømming

Glen Bradley som er styreleder i Brønnbåteiernes Forening forteller at brønnbåtnæringen er en del av oppdrettsnæringens nullvisjon for rømming.

- På tross av døgnkontinuerlig drift med titusenvis av lasteoperasjoner gjennom et år, er det svært få rømmingsuhell hvor brønnbåt har vært den utløsende årsak, påpeker han.

Økt antall operasjoner

Avlusing av fisk viser han til har økt antall operasjoner ved anleggene ytterligere den siste tiden. Og å unngå rømmingshendelser er noe brønnbåtrederne er svært opptatt av.

- Næringen har i flere år fokusert på de rømmingstilfellene vi har sett, og lett etter forbedringsmuligheter. I dette arbeidet har det også vært konstruktiv dialog med myndighetene. Tiltakene i ettertid har gjerne vært rundt opplæring, rutiner, kontrollpunkt og barrierer.

Vekst i folk og båter

Bradley viser videre til at brønnbåtflåten har vokst mye de siste 4-5 årene, og at det derfor også har tilkommet mange nye ansatte.

- Et viktig tiltak mot rømming har blant annet vært å sørge for god opplæring av disse og fokus på risiko som oppstår i de ulike operasjoner. All god kunnskap skal være implementert i rederienes kvalitetssystem og avvik behandles ved uhell eller nestenulykker, slik at en systematiserer lærdommen, sier Bradley.

- God kommunikasjon og forberedelser hos kunder er også viktig, slik at f.eks haneføtter og tauverk ikke er til hindre når brønnbåten skal legge til anlegget, oppfordrer han.

Les også: