Francisca Samsing og Kathy Overton utsetter laks for avlusing i nedkjølt sjøvann med hydrogenperoksid i forsøksfasilitetene ved Matre Havbruksstasjon. Foto: Havforskningsinstituttet.

Nedkjølt sjøvann reduserer dødelighet ved avlusing

Forskere fra Havforskningsinstituttet og Universitetet i Melbourne har nå gjort funn som kan gjøre badebehandling med hydrogenperoksid, mye mer skånsom for laksen. Dette betyr redusert dødelighet og bedret fiskevelferd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Havforskningen viser til at hydrogenperoksid (H2O2) er et mye brukt avlusingsmiddel, men at stoffet kan bli giftig ved høye temperaturer.

På bakgrunn av dette har Legemiddelverket uttalt at stoffet ikke må brukes ved sjøtemperaturer over 13 ℃. Dermed er det uaktuelt å bruke denne behandlingen store deler av året. I juli og august 2016 døde totalt 143 199 laks ved tre lokaliteter etter avlusing med hydrogenperoksid, der vanntemperaturen kan ha spilt en rolle.

– Ved å behandle laks med hydrogenperoksid i vann med lavere temperatur, sammenlignet med den gjeldende sjøvannstemperaturen, eliminerte vi dødeligheten uten å redusere kvaliteten på avlusingen, sier en av forfatterne av den publiserte artikkelen, Kathy Overton fra Universitetet i Melbourne, i en sak på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

I et forsøk ved Matre havbruksstasjon ble laks i kar, som i utgangspunktet gikk på 13 ℃, avlust med hydrogenperoksid i vann som var kjølt ned til 7 ℃. Etter badet ble fisken tilbakeført til 13 ℃, dette for å etterligne forhold der fisk blir pumpet fra brønnbåt tilbake i en merd med høyere vanntemperatur. Denne gruppen hadde null dødelighet, mot over 20 % dødelighet hos laksegruppene som ble avlust i vann som holdt 13 ℃.

– Den foreløpige konklusjon er at for å redusere dødeligheten, bør oppdrettslaks som kommer fra sjøvann som holder 13 ℃ avluses i vann som holder 7 ℃. For å redusere risiko for dødelighet så kan metoden med behandlingsvann på 7 ℃ brukes når sjøvannet har temperatur over 10 ℃, utdyper Overton videre.

Når det gjelder kvaliteten på avlusingen fant forskerne ut at å redusere temperaturen fra 13 til 7 ℃ førte til 10 % færre overlevende lus. For gruppene hvor temperaturen ble redusert fra 16 til 10 ℃, ble effekten av avlusing endret fra nesten 50 % overlevelse ned til kun 15 % overlevelse for lusen.

Neste test blir i full skala

– Denne nye metodikken vil være særlig nyttig fra juni til november, når vanntemperaturen er høy, sier Kathy Overton.

Hun forteller videre at neste skritt er å teste konseptet i full industriell skala ved å benytte brønnbåter. Da kan forskerne se om konseptet svarer opp til de foreløpig lovende resultatene.

Tim Dempster, Overtons veileder og forsker ved Havforskningsinstituttet, forklarer at brønnen i en brønnbåt kan bli fylt med kaldere sjøvann enn vannet som er rundt båten og i merdene, enten ved å pumpe inn kaldere vann fra større dyp eller ved å kjøle ned vann om bord i båten. Deretter kan laksen bli pumpet om bord i brønnbåten og behandlet med hydrogenperoksid ved lavere temperatur sammenlignet med sjøvannstemperaturen i merdene.