Hun skal være operasjonsleder for avlusinger i SalMar

Elisabeth Andrea Benjaminsen (22) blir en del av IMM-teamet til oppdrettsselskapet SalMar. Foto: SalMar.

Elisabeth Andrea Benjaminsen er ny medhjelper for IMM i SalMar. Inspirasjonen for valg av yrkesvei fikk hun fra sin far. 

Publisert Sist oppdatert

Elisabeth Andrea Benjaminsen (22) startet i slutten av februar i SalMar, som «Medhjelper IMM», og blir en del av IMM-teamet til oppdrettsselskapet. 

- Jeg har siden jeg startet i oppdrettsnæringen hatt store ambisjoner og er virkelig interessert i det brede faget som stadig er i utvikling. Stillingen som medhjelper/prosessansvarlig i SalMar er en god mulighet til å virkelig bygge videre på kompetanse og ikke minst - få bredere erfaring, forteller hun. 

Benjaminsen har fagbrev i havbruksteknikk og studerer nå til «driftsleder akvakultur» ved siden av jobb på Campus BLÅ Fagskole. Studiet hun tar omfatter tema som ledelse og organisasjon, kommunikasjon, logistikk, fiskevelferd og fiskehelse, miljøutfordringer, fôr, økonomi, teknologi og lover og regler.

Skal ivareta god fiskevelferd

Oppstarten i SalMar beskriver 22-åringen som veldig bra.

- Jeg har vært heldig med flinke og engasjerte kolleger, og har blitt godt tatt imot hos alle jeg har møtt. 

Benjaminsens hovedarbeidsoppgave er oppfølging av brønnbåt/eksterne avlusningsbehandlinger. 

- Samtidig som jeg skal gjøre evaluering av behandlinger. Jeg skal også jobbe med å ivareta god fiskevelferd og kontinuerlig optimalisere drift og rapportering, opplyser hun.

Elisabeth Andrea Benjaminsen (22) har fagbrev i havbruksteknikk og studerer nå til «driftsleder akvakultur» ved siden av jobb på Campus BLÅ Fagskole. Foto: SalMar.

Benjaminsen startet som lærling hos Fish Care Solutions, hvor hun jobbet på avlusningslekter. 

- Der jobbet jeg to uker borte også hadde jeg to uker fri. Jeg jobbet da på barne- og ungdomsskole som vikarlærer og på oppdrettsanlegg som tilkallingsvikar i friperiodene mine. Når det var mulighet og nødvendig, jobbet jeg så mye jeg kunne på servicebåten hos FCS også, for å i tillegg få erfaring fra den siden av næringen.

Var tidlig med på merdkanten

Benjaminsen er født og oppvokst i Brønnøysund, men bor nå i Namsos. Inspirasjonen hennes for valg av yrkesvei kom fra Benjaminsens far. 

- Han har jobbet i oppdrettsnæringen i over 30 år og har tatt med meg flere ganger på jobb opp igjennom oppveksten. Jeg var ikke mer enn ett år da jeg hadde min første tur med pappa på jobb. Det var også han som introduserte meg for hvordan muligheter det var innen avlusning. 

Hun beskriver faren som hennes største støttespiller gjennom karrieren. 

- Det blir fort samtaler og diskusjoner rundt oppdrettsnæringen når vi prater, forteller 22-åringen.

Ambisjonene og målene hennes i den nye jobben er å mestre ansvarsområdene sine på en måte som møter alles interesser og mål.

- Jeg håper også å kunne vise andre jenter at det ikke er farlig å satse og ta plass i et mannsdominert yrke, det er heller tvert imot, sier hun. 

Benjaminsen har turnus der hun jobber tre uker på og tre uker fri. 

Benjaminsens hovedarbeidsoppgave er oppfølging av brønnbåt/eksterne avlusningsbehandlinger.
22-åringen har siden hun var svært ung, vært med sin far på jobb og lært om havbruksnæringen.