Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Understreker god effekt og fiskehelse

Steinsvik har ikke oversikt over dødelighet som har forekommet i forbindelse med avlusing med Thermolicer, men understreker at metoden er både veldokumentert og god dyrevelferdsmessig .

Publisert

Bergens Tidende meldte mandag at Mattilsynet har bedt Havforskningsinstituttet om å se nærmere på termisk avlusing, da det har blitt rapportert flere hendelser med dødelighet. Instituttet bekrefter dette overfor kyst.no, men presiserer at de skal se nærmere på varmtvann som avlusing og ikke vurdere Thermoliceren.

Tore Laastad, markedsansvarlig i Steinsvik bekrefter også til kyst.no at de har fått tilbakemeldinger om dødelighet ved noen hendelser, i forbindelse med metoden.

Tore Laastad. Foto: Steinsvik AS.
Tore Laastad. Foto: Steinsvik AS.

- Men antall fisk har vi ikke oversikt over. Det er oppdretterne selv som står for avlusing med utstyr levert av oss, og de har ikke noen rapporteringsplikt til oss etter avlusing, forteller Laastad.

- Uhell kan oppstå

Han påpeker at metoden er skånsom, men at uhell kan oppstå av flere årsaker, med denne som med all annen håndtering av fisk. Han opplyser også at de ikke har klausuler for bruk av avluseren, men anbefaler brukere at fisken er sterk i utgangspunktet.

- Det er oppdretterne som fra gang til gang vurderer den lokale situasjonen før avlusing startes. Det er oppdretterne selv som best kjenner fiskens helsetilstand og andre lokale forhold. Det som er viktig for å forebygge uhell er at trengingsprosessen blir gjort rett. Dette gjelder uansett hvilket avlusingsutstyr man benytter. Pumpingen er også en kritisk faktor. I tillegg må det tas hensyn til vær, temperatur, strøm, vind og fiskens generelle helsetilstand, sier Laastad.

Gir opplæring

Ifølge Laastad gir leverandøren også god opplæring i bruk av systemet på alle leveranser.

- Trente servicetekniker er med oppdretterne og avluser, slik at de får en praktisk opplæring i bruken. Så er det som med alt teknisk utstyr at noen metode-optimaliserer bruken for å gjøre prosessen enda mer skånsom. Metodeoptimaliseringen er vi med på og sørger for erfaringsoverføring til andre, konstaterer han. 

God velferd

Laastad presiserer for øvrig at Thermolicer så vidt han er bekjent er den best dokumenterte metoden for avlusing.

- Og den eneste av de «alternative» metodene med tredjeparts dokumentasjon av velferd og effekt.

I juni i fjor publiserte veterinærinstituttet en rapport som konkluderte med at av Thermolicer var anbefalt som alternativ til hydrogenperoksid, og de fant ingen signifikante skader på fisken som følge av termisk avlusing, legger han til.

- Vi anslår at det til nå har vært avlust omtrent 400 000 tonn laks i systemet. Det er 400 000 tonn laks og ørret avlust med lunkent vann, ingen medisiner, ingen kjemikalier, påpeker han.