Fra minste sortering av laks. Her bli fisken pumpet over i en 160- metring, med en not som er 38 meter dyp. Foto: Elin Tveit Sveen.

Lusebehandlet på uvanlig lav temperatur

Når Marø havbruk først skulle flytte fisk, kombinerte de tre operasjoner i èn for å redusere håndteringen. En av dem var avlusning med varmtvann med langt lavere temperatur enn vanlig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forrige uke flyttet oppdretteren 400 tonn laks fra et stålanlegg, over i nye oppdrettsringer på lokaliteten Marøytåa. Ved hjelp av brønnbåten «Ro West» som blant annet har installert Optimar sin avluser Optilice, ble fisken både flyttet, sortert og avlust i en operasjon.

Daglig leder Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk, forteller til Kyst.no at hun er svært fornøyd med jobben som ble gjort.

- Båten gjorde en god jobb, og skipperen var en god diskusjonspartner på hvordan vi skulle få ting til. Det var et godt samarbeid, oppsummerer hun.

«Ro West» er utstyrt med Optilice avluser. Foto: Elin Tveit Sveen.

Avlusing med varmtvann på lav temperatur

Hun forteller videre at de på lokaliteten flyttet inn et stålanlegg i fjor sommer, og i vinter la de inn nye ringer.

- Tanken er at stålanlegget er barnehage for smolten, og at man i perioden hvor man har vår- avlusning kan flytte fisken over i ringer, samt sortere den større fisken fra den mindre. Da gir man den minste fisken best mulig forutsetninger, mener Sveen.

- Vi ønsket likevel ikke å stresse fisken unødvendig og jeg og skipper ble enige om å sette ned temperaturen til 26 grader, og ta kontrolltelling på den første fisken som gikk gjennom systemet. Så vi ikke effekt ville vi øke temperaturen til 30 grader, og så vi effekt var planen å fortsette med 26 grader.

- Jeg kjenner ikke til om andre har avlust på slike temperaturer, men vi ønsket å prøve det. Det var et forsøk for å se om man kunne avluse mer skånsomt, legger hun til.

0 voksne hunnlus

I utgangspunktet hadde de lave lusetall på lokaliteten. I den første noten telte de 0,16 voksne hunnlus og 0,36 bevegelige før fisken gikk over i brønnbåt.

- Når vi telte fisken som hadde gått gjennom systemet, hadde vi 0 voksne hunnlus og 0.05 bevegelige. Da var det ikke noe poeng å øke temperaturen. Jeg oppfattet også at fisken stresset lite, og at den hadde det fint når den kom tilbake i nota, sier Sveen. 

De fortsatte så operasjonen på all fisk som de flyttet, med tilsvarende effekt på lusa.

Hun påpeker også at det er dokumentert at når en pumper fisken om bord, over i brønnen og opp gjennom sorteringssystemet mister den lus, som blir fanget opp i filter på båten. 

Forsøket ble gjort uten kontroll på sammenlignbare data, så hvor mye avlusning som skyldtes varmtvann i 30 sekunder, og hvor mye pumping etc, er umulig å si.

- Vi vet jo ikke om denne temperaturen hadde hatt samme effekt på høye lusetall, og man kan gjerne si det var en unødvendig avlusning da vi var godt under lusegrensen, men når man først har en slik operasjon, ville vi gjøre mest mulig ut av det.

Elin Tveit Sveen, daglig leder i Marø Havbruk. Foto: Sjømat Norge.

Lav dødelighet

Dødeligheten etter operasjonen endte på 0.13 prosent samlet i alle tre nøter de gjennomførte operasjonene i.

- Det vi også så var at fisken vi tok opp var fisk som uansett hadde gått ut, da det var taperfisk, deformiteter, samt noen enkelt fisk som hadde fått klemskader.

Og noe av nøkkelen for at avlusningen skal gå bra uansett metode, mener hun er god sulting i forkant av operasjon.

- Fisken som nå ble behandlet hadde en snittvekt på 1,2 kilo, og var sultet i fem dager før den gikk gjennom systemet. Våre erfaringer er at fisken tåler betydelig mer håndtering om den er sultet fem dager mot eksempelvis tre dager.

Når det gjelder tidsbruk gjennom operasjonen bidro ikke avlusningen til at det tok noe lengre tid enn estimert.

- Størrelsen på fisken bestemmer hvor raskt man kan pumpe den igjennom systemet. Det tar også noe lengre tid å få biomassen gjennom med liten fisk, enn om man har større fisk. Skal man få en god sortering er det også viktig å ikke ta for mye fisk om gangen, reflekterer hun.

Siste behandling i fjor sommer

Sveen sier videre at det er lenge siden de har hatt mekanisk behandlet mot lus.

- Siste gang vi behandlet var med Thermolicer forrige sommer. Vanligvis har vi behandlet på temperaturer brukt ellers i området, på rundt 30-34 grader.

Selskapet bruker vanligvis brønnbåten «Ro Server» som har installert Thermolicer til avlusning, men da den ikke var tilgjengelig ble det «Ro West» og Optilice som ble tatt i bruk forrige uke.

Sveen forteller de har bygget seg en god del erfaringer med Thermolicer.

«Ro Server» ved merd. Båten har installert Thermolicer. Foto: Rostein.

- Da vi for to år siden avluste med Thermolicer, på fisk som hadde både PD og HSMB, siden det var eneste behandlingsmetode tilgjengelig til stor fisk på 3-4 kilo, hadde vi nærmest heller ikke dødelighet knyttet til selve avlusingsoperasjonen, på tross av helsestatus, legger hun til.

- Vi ble positivt overrasket over at det gikk så bra. Jeg tenker dette viser at måten man gjennomfører operasjonen på, at man sulter riktig, kjenner fisken og kan lese den, har mye å si for resultatet.

- Men det skal også poengteres at vi ikke har hatt problem med AGD, eller andre store gjelleproblem der andre har opplevd utfordringer med behandling.

- Viktig verktøy for havbruksnæringen

Sveen påpeker videre at innen alternativene man har for å behandle mot lus, er mekanisk avlusning veldig viktig for næringen.

-  Det er bygget opp en stor kapasitet for å kunne håndtere mengden fisk som har behov for å behandles, grunnet de strenge lusekravene som er. Samtidig er det klart at fiskevelferd og lavest mulig dødelighet, er veldig viktig.

- Jeg mener at vi med disse avlusningene ivaretar fiskevelferden på en god måte, om fisken er sultet godt, samt at de som kjører fisken gjennom systemet, enten det er på brønnbåt. Også at man ikke ser på klokken og «rusher» gjennom operasjonene.

Og nettopp erfarne folk, som kjenner operasjonene og som sitter på denne type erfaring og dermed lettere kan vurdere hvordan fisken reagerer er det blitt mange av.

- Brønnbåtfolkene sammen med oppdretterne sitter med mye kompetanse på dette området nå, sier hun avslutningsvis.