Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Enorm mekanisk avlusings-kapasitet langs Norskekysten

Over en million tonn laks og ørret er mekanisk avlust siste 12 måneder. Kyst.no har undersøkt hvor mange enheter av de ulike avlusningsløsningene som er i drift. Se oversikten her.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Per i dag finnes det fem ulike mekaniske avlusningsalternativ. Det er Skamik lusespylere, Optilicer, Thermolicer, FLS avluser og Hydrolicer. Trenden viser at dette er lakselus-behandlingen de fleste etter hvert ønsker å bruke som førstevalg.

mekanisk-avlusning-2
mekanisk-avlusning-2

Avlusingslektere og båter med avlusere brukes som aldri før, og i en sak her på kyst.no kunne vi for kort tid siden dokumentere at man på en 11 ukers periode hadde nær 400 rapporteringer på bruk av mekaniske avlusere langs norskekysten.

30 i drift

Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Avlusingskonseptet med mest kapasitet på langs Norges-kysten er Thermolicer, produsert av utstyrsprodusenten Steinsvik utenfor Haugesund.

Sales Manager for Thermolicer Tore Laastad forteller til kyst.no at det per i dag er 30 slike avlusere i drift.

- De befinner seg i hovedsak i Norge, men også på Færøyene, i Chile og i Skottland. De siste 12 månedene har de avlust cirka en million tonn laks og ørret, sier Tore Laastad til kyst.no.

Hvor mange de har under produksjon ønsker han ikke å gå ut med for øyeblikket.

- Men vi hatt fokus på å forbedre produksjonskapasiteten slik at vi kan avhjelpe situasjonen mange oppdrettere har befunnet seg i, og er i stand til å levere fremover på relativt kort sikt.

Bygger opp Hydrolicer-kapasitet  

Hydrolicer-lekter SLC-02. Foto: Peter Vaagland
Hydrolicer-lekter SLC-02. Foto: Peter Vaagland

Men det er ikke bare utstyrsleverandørene som jobber med utvikling av avlusere. Marine Harvest (MH) har blant annet vært med å utvikle Hydroliceren, som nylig har blitt tatt i bruk også av Salmar.

- Akkurat nå har vi én Hydrolicer i drift i Norge, men i løpet av de nærmeste få ukene blir ytterligere to til tatt i bruk. For øvrig er det tre avlusere i drift hos Marine Harvest Skottland, opplyser Geir Holen, kommunikasjonssjef i selskapet til kyst.no.

I tiden fremover vil flere slike avlusere bli ferdigstilt og sendt ut til Marine Harvests lakseproduksjon både i Norge, på Færøyene, i Canada, Skottlandog Irland.

- Samtidig jobber vi tett med Sintef på dokumentasjon av bruken, opplyser Holen.

Hydroliceren produseres av CFlow, men det er selskapet til gründerne som har salgsrettigheter for avluseren til andre selskaper enn MH. Andre selskap kan dermed også kjøpe avluseren etter hvert, ifølge Holen.

Optilicer. Foto: Seaside.
Optilicer. Foto: Seaside.

Passert en million tonn

Det er så langt bare Steinsvik som har oppgitt at deres Thermolicere på ett års tid, nå har avluset over en million tonn laks.  For Hydroliceren har driftsselskapet OEM Aquaservice tidligere opplyst en kapasitet på 2000 tonn laks per døgn. Etter det kyst.no kjenner til er det 8 ulike fartøy med avlusere på i drift.

Det er likevel vanskelig å kalkulere nøyaktig hvor stor kapasitet man har totalt, fordi de ulike mekaniske avluserne i Norge som står på båter og lektere er utstyrt med varierende antall avlusingslinjer. Også fiskens størrelse spiller en rolle for hvor store volum som kan kjøres gjennom systemene per tidsenhet.

For effekt oppgis det gjennomgående at alle maskinene tar mellom 80-100 prosent av lakselusen på ulike stadier.

Optilicer, Skamik lusespyler og FLS avluser

Seaside som produserer Optiliceren har tidligere oppgitt at de har solgt 8 maskiner.

Når det gjelder FLS avluser kjenner vi til tre i drift/under produksjon, og kapasiteten er oppgitt til å være  20-40 tonn fisk i timen per linje.

Les også: Flatsetsund klar for kommersialisering av avluser

Av Skamiks lusespylere kjenner kyst.no til at de ifølge produsenten Moen Marin har levert 17 stykker.

Les også: Spyler gjør susen på lusen

Produsentene til Skamiks lusespylere, Optilicer og FLSs avlusere har ikke svart på Kyst.no sine henvendelser rundt kapasitet, hvor mange som er i drift og hvor mange som er i bestilling.