SFI system er en ny type avluser med spyler som er produsert av gründerne i Sea Farm Innovations på Færøyene. Foto: SFI.
SFI system er en ny type avluser med spyler som er produsert av gründerne i Sea Farm Innovations på Færøyene. Foto: SFI.

Utviklet nytt avlusningssystem på Færøyene

Sea Farm Innovations har utviklet et nytt avlusingssystem. Denne skal om kort tid monteres på Bakkafrost sitt fartøy «Martin». 

Publisert Sist oppdatert

Eysturoy, ved bygden Toftir på Færøyene har fire gründere gått sammen og etablert selskapet Sea Farm Innovations. Målet er salg og montering av et egenutviklet avlusingssystem på ulike fartøy.

Selskapet holder nå på å ferdigstille de første avluserne, som skal påmonteres servicefartøy som skal operere på øyriket. 

Daglig leder Eyðbjørn Hansen, i Sea Farm Innovations sier deres første avluser snart er klar for å drift på  Bakkafrost sitt fartøy «Martin» . Foto: SFI.
Daglig leder Eyðbjørn Hansen, i Sea Farm Innovations sier deres første avluser snart er klar for å drift på Bakkafrost sitt fartøy «Martin» . Foto: SFI.

Daglig leder Eyðbjørn Hansen, sier at den nye avluseren er bygget omkring det patenterte spylesystemet deres, som på skånsomt vis løsner lusen fra laksen og samtidig oppsamler den, så den kan filtreres fra vannet.

- Målsetning var at det skulle være et system, hvor behandlingstiden var så kort som mulig, for å holde et lavt stressnivå for laksen, legger han til.

Hele behandlingstiden påpeker han kan variere, ettersom det kommer til å bli forskjellig på hver enkelt avluser de produserer. Han peker også på at det jo også varierer hvor langt laksen skal pumpes. og hvor langt den skal føres fra maskinen og tilbake til merden. 

- Men hvis vi utelukkende fokusere på behandlingen av laksen, så er det snakk om en behandlingstid på omkring 0,2 sekunder. I tillegg har vi fokusert på at det skal være så lite vedlikehold som mulig på systemet, og vi har kun investert i kvalitetsutstyr. På selve systemet er det ingen bevegelige deler og hele systemet krever minimalt vedlikehold utover påkrevet vasking.

100 tonn fisk i timen

Konseptet har blitt utestet i tett samarbeid med færøyske lakseoppdrettere, og de har gjennomført behandlingene med død fisk, for å sikre at prosessen ikke skader laksen, før de gikk videre med tester på levende laks.

- De første to systemene er bygget og er klare til å bli levert til Bakkafrost og skal påmonteres på fartøyet Martin, som er en tidligere PSV supplybåt. Deretter blir det gjennomført en kapasitetstest i samarbeid med Bakkafrost. Les mer om Martin her.

Avluseren skal ha en kapasitet på 100 tonn fisk i timen. Foto: SFI.
Avluseren skal ha en kapasitet på 100 tonn fisk i timen. Foto: SFI.

Løsningen er dimensjonert for å klare 100 tonn fisk i timen i snitt per linje, men Hansen sier det kommer mest an på hvor mye fiskepumpen klarer å levere, ettersom det er oppbygget i moduler.

Selve systemet krever ikke noe spesielt personell under avlusningen. Men det krever en person til å starte og stoppe maskinen.

- Vi har også fokuserte på at maskinen skal være så enkel som mulig å gjøre ren etterpå, både for at det skal være mulig for et par personer å vaske maskinen, men også at det skal gå så hurtig som mulig å være klar til at avluse på det neste område som måtte kreve det.

Mobilt avlusersystem

Idéen til konseptet kommer fra Hansen selv, og tanken var at det skulle være en avlusingsmetode som skulle kunne være tilgjengelig for alle lakseoppdrettere, uansett størrelse på fisken.

- Derfor var det utelukket å gå i gang med løsninger som krevde en masse energi og store skip. Utgangspunktet var at det ikke skulle bruke kjemikalier, medisin eller termisk behandling, og det skulle være mulig å levere et mobilt system med en forholdsvis god kapasitet, som kunne stå på dekket av en standard størrelse arbeidsbåt, og satt i land når der ikke var bruk for avlusning. På den måte er der ikke nødvendig å investere i ekstra båter eller lekter. Derfor var det også viktig at det var et skalerbart system, slik at prinsippet for ett 50 tonn/timen system og et 200 tonn/timen system skulle være stort sett det samme.

En viktig faktor sier han var også at avluseren må tilpasses til alle typer og størrelser av fiskepumper som er på markedet.

- Det har også vært et ønske fra vår side, at SFI-systemet lett skal kunne erstatte et av de andre systemene på markedet, dersom en operatør ønsker å skifte mellom to forskjellige muligheter. Vi ønsket også at dette skulle være mulig uten store utbyggelser på deres eksisterende lekter og båt. Dette mener jeg vi har lykkes godt med, fastslår han. 

SFI har solgt to systemer til Bakkafrost, og oppdrettsselskapet har opsjon på ytterlige seks systemer.

- Hvilken dokumentasjon har dere på effekten av systemet?

- Vi har selv sikret en konsistent dokumentasjon av våre tester, utover det har vi hatt en veterinær tilstede når det ble gjort forsøk med levende fisk.

Leveringstid skal ligge på omtrent to måneder fra bestilling til levering.

Startet i garasjen

SFI ble stiftet sommeren 2017, men prosjektet med utviklingen av avlusningssystemet SFI SYSTEM har pågått i fem år. Den første utgave ble utviklet av PVC-rør i en garasje. 

- Alle fire partnerne har vært mer eller mindre med helt fra start. Vårt ønske var at hvis det var mulig, så ville vi prøve å komme i mål uten å få eksterne investorer inn i prosjektet. Det har vi heldigvis lykkes med-

En del av det fem år lange prosjektet er utført ved hjelp av støtte fra Vinnuframagrunnurin, som er ett færøysk fond som støtter utviklingsprosjekter på Færøyene.

- Vi har også hatt hell med å søke støtte hos andre fond. Resten av prosjektet er selvfinansiert,

De er totalt syv medarbeidere i selskapet, som består av ledelsen og en salgsorganisasjon.  Alt stål arbeidet til avluseren har de fått produsert hos underleverandører, som har lang erfaring i å bygge maskiner og levere komponenter av forskjellig art, eksempelvis fôrindustrien.

- Våre maskiner blir bygget hos underleverandører, så hvis vi teller alle som har vært med å bygge de to første apparatene som Bakkafrost skal få levert, ligger tallet nok nærmere 15 medarbeidere, oppsummerer han.