Bilde fra en kontroll hos Statens vegvesen der mye blodvann har rent ut i veibanen. Foto: Statens vegvesen.

Vil stoppe avrenning fra laksetrailere

Sjømatbedriftene og Norges Lastebileierforbund foreslår nye tiltak for å få slutt på trafikkfarlig avrenning i veiene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Min store skrekk er at vi får en skikkelig frontkollisjon med mange omkomne i trafikken, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene til NRK.

Hundrevis av vogntog fullastet med fisk kjører daglig langs veiene våre, ut i Norge og Europa.

Et kjent problem er at is og fisk blir til slimete avrenning hvis temperaturen i lasterommet ikke er lav nok. Dette gjør at veien kan bli glatt som en skøytebane.

Nå kommer det for første gang forslag til en ny norsk standard som skal gjelde på tvers av bransjene.

Les også: Vann renner fra laksetrailere - skaper trafikkfare

Slipper ut litervis med fiskeslam

Målet med bransjestandarden er å hindre ulykker, og er laget i fellesskap mellom Sjømatbedriftene og Norges Lastebileierforbund.

- Vi leverer verdens beste fisk fra Norge. Den er unik på alle mulig måter, og da må vi få slutt på at vi etterlater avfallsvannet langs veiene til fare for andre, sier administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo til avisen.

Et vogntog frakter gjerne 20 tonn fisk. På en 36 timers etappe kan det fort slippe ut rundt 3000 liter fiskeslam.

Forslag til bransjestandard mot avrenning:

  • Sjømatbedriftene og Norges Lastebileierforbund har kommet frem til denne bransjestandarden, som de nå skal jobbe for at politikerne innfører:
  • Innføring av elektronisk fraktbrev, og at bruk av dette blir gjort obligatorisk med iverksettelse fra 1. juli 2021. Dette for blant annet å sikre lastens art og opprinnelse.
  • Det innføres krav til temperaturlogg, og at denne skal kunne dokumentere temperatur gjennom hele transportetappen. Temperaturlogg skal gjøres tilgjengelig for relevant kontrollmyndighet, og til opprinnelig avsender av varen.
  • Ved stans av vogntog med avrenning skal avviket rapporteres direkte til avsender/oppdragsgiver.
  • Sjømatbedriftene vil fremheve og tydeliggjøre i sitt arbeid ovenfor sjømatnæringen at man benytter trygg transport med ansvarlige transportører, som kjører trafikksikkert, miljøvennlig og tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår. Sjømatbedriftene vil anbefale alle sine medlemsbedrifter å benytte seg av godkjente kvalitetssystemer.
  • Det etableres et kabotasjeregister innen 2021. Formålet med et slikt register er å gjøre det enklere å gjennomføre kontroll, og forsikre oss om at den transporten som gjennomføres i Norge foregår i henhold til norsk lovgivning.
  • Det innføres en begrensning ved antall underleverandører man kan benytte ned i kjeden. Det settes et tak på totalt 2 ledd, inkludert hovedtransportør.
  • Dokumentere at fisken har riktig kjernetemperatur før lasting. Kjernetemperaturen skal fremgå av fraktbrevet.
  • Sjømatnæringen- og transportnæringen har klare forventninger til at leverandørindustrien driver frem innovative og konkurransedyktige løsninger som bidrar til utvikling tette og bærekraftige fiskekasser.