Dalig leder i Sølvtrans, Robin Halsebakk sier den langsiktige kontrakten vil sikre selskapets tilstedeværelse langs hele kysten.

Sølvtrans og Grieg Seafood inngår stor avtale

Sølvtrans og Grieg Seafood har inngått befraktningsavtaler hvor Sølvtrans blir Grieg Seafoods totalleverandør av brønnbåttjenester i Rogaland og Finnmark.

Publisert

Selskapet uttaler i en pressemelding at dette er en stor og viktig avtale som strekker seg over flere år, og som omfatter alle typer håndtering og transport av levende fisk, helt fra smolt og frem til transport av slaktefisk. Sølvtrans og Grieg Seafood sier de sammen ønsker å sikre god fiskehelse, fiskevelferd og biosikkerhet. 

Sølvtrans sier de har som målsetting å være til stede langs hele kysten der det produseres laks og ørret, og gjennom denne avtalen får Sølvtrans nå et fotfeste lengst nord i landet.

Store investeringer

Sølvtrans forteller at de har investert over 2 milliarder i fartøy som kun skal frakte smolt. Dette har selskapet gjort for å sikre god biosikkerhet og fiskevelferd i den viktigste og mest sårbare fasen i fiskens liv. 

- Jeg vil takke Grieg Seafood for tilliten de har vist oss gjennom å tildele Sølvtrans denne store og langsiktige kontrakten som nå vil sikre selskapets tilstedeværelse langs hele kysten. Jeg er av den klare oppfatning at Grieg Seafood og Sølvtrans står svært godt til hverandre gjennom sterkt fokus på fiskehelse, fiskevelferd og biosikkerhet. I tillegg vil en også sikre bærekraftig produksjon og transport av en viktig og sunn matvare. sier CEO i Sølvtrans Robin Halsebakk.

Sølvtrans er et brønnbåtrederi som i dag drifter 44 brønnbåter, og er på plass i alle markeder der det produseres atlantisk laks.

Sølvtrans har sitt hovedkontor i Ålesund, og sysselsetter om lag 800 personer. I tillegg har selskapet planlagt for mer enn 100 lærlinger og andre utdanningsstillinger om bord i sine fartøy for neste år.