Fish Vet Group har fått igjennom at lakselusmiddelet azametifos kan anvendes på fisk som skal til USA-markedet. Foto: Fish Vet Group.

Azametifos godkjent for fisk til USA-markedet

Fish vet group (FVG) har idag annonsert at de etter mer enn 5 års samarbeid med amerikanske Food and Drug Authority (FDA) har lykkes i å oppnå en importtillatelse til det amerikanske markedet for azametifos, som er det aktive virkestoffet i Salmosan, Salmosan Vet og Byelice (Chile).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- FDA lovgivning representerer en av de mest komplekse og rigide i verden og omfatter sikkerhet, restkonsentrasjoner og miljøpåvirkning for matprodukter som importeres til USA, skriver selskapet i en pressemelding.

Tidligere amerikansk praksis tilsa at lakseprodusentene måtte dele inn produksjonen i forhold til de ulike markeder og hvilke fisk som skulle avluses med azamethifos og hvilke som ikke kunne det.

- Når man da ikke kan behandle hele lokaliteten fordi noe av fisken skal selges til det amerikanske markedet, vil dette være uheldig i en lakselusstrategi, påpeker selskapet.

- Dette er et betydelig skritt i riktig retning for laksenæringen. Lakselus koster næringen mer enn 3 milliarder kr i året I tillegg til å representere en betydelig fiskevelferdsmessig utfordring. Verdens produksjon av atlantisk laks utgjør ca 2 millioner tonn årlig og USA markedet utgjør ca 10% av dette, heter det videre.

Teknisk direktør John Marshall i Benchmark sier i en kommentar at:

- Lakseprodusenter i Norge, Chile, Færøyene, Kanada, Irland og UK kan nå benytte samme behandling og strategi på all deres produksjon uavhengig av hvor fisken skal eksporteres og om den er behandlet med Salmosan, Salmosan Vet eller Byelice (Chile).