Svært mange lokaliteter ligger i eller nærmere enn 500 meter fra gytefelt eller rekefelt. Illustrasjon: Yggdrasil - Fiskeridirektoratets kartløsning.
Svært mange lokaliteter ligger i eller nærmere enn 500 meter fra gytefelt eller rekefelt. Illustrasjon: Yggdrasil - Fiskeridirektoratets kartløsning.

Svært mange vil bli berørt av badeforbud i merd

Mange oppdrettere vil bli berørt dersom det nye forslaget til Nærings- og Fiskeridepartmentet (NFD) blir godkjent. Her kan du se hvor mange.

Publisert

Det ble tidligere denne uken kjent at Fiskeriminister Harald Nesvik ønsker å stramme inn reglene i forhold til medikamentell badebehandling i merd.

Nesvik ønsker å forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg og skal i løpet av de nærmeste dagene sende inn et forslag til høring.

Det midlertidige forbudet vil gjelde behandling i og i tilknytning til oppdrettsanlegg som ligger i reke- eller gytefelt, eller nærmere enn 500 meter fra slike felt. Vannet som er brukt til lusebehandlingen må transporteres bort fra anlegget.

Kommunikasjonssjefen for fiskeriministeren kan avsløre at det eventuelle forbudet vil ramme svært mange oppdrettere. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.
Kommunikasjonssjefen for fiskeriministeren kan avsløre at det eventuelle forbudet vil ramme svært mange oppdrettere. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Trenger mer kunnskap

Kyst.no har snakket med Martine Røiseland, som er kommunikasjonssjef for fiskeriministeren. Hun forteller at de trenger mer kunnskap om miljøeffekter ved bruk av lusemidler i oppdrettsanlegget.

- Mye av kunnskapen vi har er fra laboratorieundersøkelser. Imidlertid foreligger det også en del feltstudier. I høringsbrevet vil vi gå grundig inn i kunnskapsgrunnlaget, sier hun.

Det totale antallet lokaliteter som berøres dersom forslaget til Fiskeridepartmentet trer i kraft, er på hele 426 lokaliteter.

På detaljnivå fordeler det seg slik:

  • Lokaliteter i rekefelt: 22
  • Lokaliteter nærmere enn 500 m fra rekefelt: 167
  • Lokaliteter i gytefelt: 230
  • Lokaliteter nærmere enn 500 m fra gytefelt: 259
  • Totalt som vil bli berørt av ett av punktene over: 426

Dette utgjør ifølge Røiseland over 40 % av de lokalitetene som er godkjent totalt sett.