Pilar Cruz, president og global leder for Cargill Aqua Nutrition sier til Kyst.no at frem til 2026 vil det globale sjømatforbruket vokse med nesten to prosent hvert år. Foto: Cargill

Slik vil Cargill redusere karbonavtrykket i havbruksnæringen

Cargill går sammen med norske fiskeoppdrettere for å beskytte havet. Med programmet SeaFurther setter Cargill konkrete mål om å kutte klimaavtrykket med 30 prosent i hele verdikjeden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Cargills siste initiativ, SeaFurther Sustainability, skal hjelpe fiskeoppdrettere med å produsere mer bærekraftig sjømat med mindre miljøpåvirkning.

Dette er en del av selskapets overordnede miljø- og karbonforpliktelse, med et vitenskapelig basert scope 3-mål om å redusere klimagassutslippene gjennomgående i verdikjeden med 30 prosent per tonn mat innen 2030.

SeaFurther skal alene bidra til å redusere utslipp på to milliarder kilo CO2 innen 2030, noe som tilsvarer å fjerne mer enn 400 000 biler fra veiene.

Lavere klimagassavtrykk

Reduksjonen på 30 prosent beregnes ved å sammenligne den nasjonale bransjens gjennomsnittlige ytelse i 2017 med den faktiske ytelsen til kundene hvert år fra det tidspunktet de ble med. Reduksjonen oppnås gjennom en blanding av: 

1) Å redusere utslippene fra fôret deres ved å inkludere og redusere utslippene fra forsyningskjedene deres, redusere utslippene fra egen virksomhet og justere fôret til å ha de samme ernæringsmessige kvalitetene, men med en oppskrift og en innholdsmessig kombinasjon som gir et lavere klimagassavtrykk enn det vanlige alternativet til lavest mulig kostnad.

2) Utvikling av ernæringsprodukter som gjør at kundenes oppdrettsproduksjon kan forbedres - med økt produksjon av sjømat med mindre fôr - noe som skal gi forbedret fiskeoppdrettet med riktig og målrettet ernæring for fisken i kombinasjon med gode løsninger for fiskehelse og -velferd.

- Å forbedre miljøavtrykket innen råvaretransport er også en viktig endring som må følges opp, deriblant av aktørene i transport- og logistikkindustrien. Mens transport og logistikk vanligvis utgjør ca 10 prosent av miljøavtrykket til fôret, er det viktig å kunne redusere dette ytterligere, forteller Pilar Cruz, president og global leder for Cargill Aqua Nutrition til Kyst.no.

- Reduksjoner av karbonutslipp fra sjø- og landbasert transport gjøres allerede i mange tilfeller, og her er det flere oppfølginger på gang, noe som fanges opp av det globale initiativet som en del av målet om å redusere fotavtrykket i hver del av forsyningskjeden, legger hun til.

På samme plan som forbrukerne

Frem til 2026 vil det globale sjømatforbruket ifølge Cargill vokse med nesten to prosent hvert år, og på grunn av forbrukernes ønske om sunnere og mer bærekraftig proteinrik mat, vil sjømat trolig være den største bidragsyteren til veksten innen animalsk proteinforbruk.

SeaFurther skal alene bidra til å redusere utslipp på to milliarder kilo CO2 innen 2030, noe som tilsvarer å fjerne mer enn 400 000 biler fra veiene. Foto: Cargill.

I løpet av de neste fem årene vil over 50 prosent av sjømatforsyningen og nesten tre fjerdedeler av veksten komme fra oppdrett av sjømat. Samtidig viser undersøkelser fra Cargill at flertallet av forbrukerne - 65 prosent - mener bærekraftig sjømat er nøkkelen til å beskytte havene våre.

- Vi er forpliktet til samarbeid som bringer mennesker og organisasjoner sammen for å adressere bærekraft og klima, så vel som områder som arealbruk, vannressurser, oppdretter og oppdretteres levebrød, mat og materialbruk. Cargill har allerede satt vitenskapsbaserte målsetninger for å redusere våre utslipp av drivhusgasser gjennom såkalte scope 1-, 2- og 3-mål. SeaFurther understøtter dette og går lenger ved å fokusere våre mål mot våre kunders utslipp, poengterer Cruz.

- Kan ta tid

- Finnes det noen utfordringer med å kutte i co2 utslippene?

Vi erkjenner at reduksjon av drivhusgasser krever store systematiske endringer gjennom hele verdikjeden; fra råvareproduksjon til forbrukerne får servert fisken og sjømaten. For å maksimere disse endringene, forventer vi at det må gjøres investeringer i hele verdikjeden, og det kan ta noe tid å få full uttelling av dette, sier hun.

Cargills siste initiativ, SeaFurther Sustainability, skal hjelpe fiskeoppdrettere med å produsere mer bærekraftig sjømat med mindre miljøpåvirkning. Foto: Cargill

Endringer i praksis og struktur innen landbruket mener hun vil trolig gjøre det mulig å redusere klimaavtrykket tilknyttet noebn av de viktigste råstoffene, men etter hvert forventes dette å gi betydelige samlede kutt i utslippene år etter år.

- Kundene våre som har satt utslippsmål, har også i stor grad rettet disse mot 2030, men vårt initiativ er også fleksibelt, slik at det skal være mulig for kunder å bevege seg raskere eller gjøre større endringer tidligere, noe som er en stryker når vi kombinerer våre 3 pilarer for å skape endring, sier hun avslutningsvis.

Jobber for felles mål

Cargills SeaFurther-program starter med lakseoppdrettere, som er fokusert på den rollen oppdrettsnæringen har i opprettholdelse av havet og fremtidig forvaltning av sjømaten. Programmet legger vekt på bærekraftige matsystemer, spesielt relatert til klimaendringer.

- Vi er begeistret over å se en klar og tydelig forpliktelse fra Cargill som fokuserer på behovene for å redusere klimaavtrykket til laksen, sier Stian Amble, fagansvarlig for kvalitet og biologi i Nova Sea, og tillegger:

- Å levere mer bærekraftig havbruk krever at hele verdikjeden tilpasser seg viktige mål, samtidig som man jobber sammen for å levere på disse målene. Ved å oppnå enighet og se verdien av hva som kreves, kan vi raskere skape en reell forvandling i arbeidet mot å bli mer bærekraftige på bredere basis, sier Amble.