Cargill har kommet med en ny rapport om bærekraft. Foto: Cargill.

Cargill med ny bærekraftrapport for akvakultur

Næringen mener i en nye rapport om bærekraft at klimaendringer, ansvarlig innkjøp av råvarer og fiskehelse er blant de viktigste bærekratsutfordringene for havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Cargill har gjort en undersøkelse blant kunder og andre aktører i næringen som viser at det har blitt en reduksjon i fotavtrykket.

- Cargill har rapportert på bærekraft i ti år,  sier Adriano Cesar Marcon, president for Cargills forretningsenhet innen akvakultur.

Han legger til at de har sammen med partnere i næringen har gjort store fremskritt når det gjelder å redusere  miljømessige fotavtrykk.

- Resultatene fra den nylige spørreundersøkelsen gjør oss enda med optimistiske med tanke på en stadig mer bærekraftig akvakultur, poengterer han.

Resultatene fra undersøkelsen viser ifølge Cargill at nøkkeltema som fôrråvarer generelt, sertifiserte marine råvarer og sporbarhet fortsatt er essensielle for at akvakultur skal kunne være en leverandør av bærekraftig protein til matfatene verden rundt.

- En av organisasjonene som svarte på undersøkelsen stilte et godt spørsmål: Kan akvakultur tilpasse seg klimaendringene og være en pådriver for at hele vårt matforsyningssystem gjør det samme? Svaret er et rungende «ja», forteller Macron.

Ifølge presidenten er selskapet utmerket posisjonert for å møte denne utfordringen gjennom innovasjoner som fortsetter å fremme produktivitet for oppdretterne.

Han legger til at det er gjennom partnerskap og gjennom selskapets forpliktelse at de aldri slutte å lete etter løsningene på næringens største utfordringer.

Bedre ernæring for fisken

Cargill forteller i pressemeldingen at de investerer mer enn MNOK 100 årlig i forskning og utvikling for å sørge for at fisken får riktig ernæring, der råvarene er handlet på en ansvarlig måte.

- Cargill jobber også med leverandører for å støtte både organisasjonens bærekraftmål og FNs mål for bærekraftig utvikling. 100 prosent av soyaen brukt i Norge og Skottland i 2018 var sertifisert av ProTerra og 32,3 prosent av våre marine ingredienser ble hentet fra avskjær, forteller de videre. 

De legger til at de i 2018 fortsatte samarbeidet med leverandører for å oppnå IFFO RS-sertifiserte fabrikker og sikre at marine råvarer kommer fra MSC-sertifisert fiskeri.

- Globalt kjøpte Cargill 43 prosent av de marine ingrediensene fra MSC-sertifiserte fiskerier, eksemplifisert med Cargills initiativ overfor WWF for å se nærmere på forvaltning av de ville fiskebestandene som Cargill kjøper råvarer fra, forklarer de.

Selskapet skriver at de ønsker å fortsette samarbeidet med WWF for å nå selskapets mål å kjøpe alle marine ingredienser fra MSC-sertifisert fiskeri innen 2025.

Redusere miljømessig fotavtrykk

I pressemeldinger forteller selskapet at sammenliknet med 2017, reduserte Cargill sine utslipp av drivhusgasser (GHG) med 5,6 prosent per tonn fôr fremstilt. Ferskvann som ble brukt til å fremstille fôret  ble redusert med 14,8 prosent.

- Cargills innovasjonsteam gjorde det mulig for rekeoppdrettere å redusere fôravfall i dammer, noe som forbedrer vannkvaliteten, samt introduserte ekstrudert fôr til rekemarkedet, som forbedrer fôr- effektiviteten og veksten, skriver de.

Forbedret fiskehelse 

Selskapet sin fôr-innovasjon fokuserer på optimal ernæring for å fremme fiskevelferd, god vekst og bedre sykdomskontroll  for å bidra til havbrukernes suksess. Nesten 98% av Cargills laksefôr er ifølge selskapet solgt globalt i 2018 og inneholdt ingen antibiotika.

- I 2018 lanserte Cargill Ewos Dermic, et nytt fôr som gir fisken den rette næringssammensetningen for bedre vekst og skinnhelse ved  stress, behandling og håndtering, forteller de.

Selskapet legger til at forsøk viser at fisken som har fått Ewos Dermic, gjenoppretter appetitten raskere etter håndtering, og at Ewos Dermic gir over 14 prosent økt tilvekst i forbindelse med termisk behandling.

- Cargills bærekraftsrapport for akvakultur for 2018 er laget i henhold til «GRI Standards Core option», og inneholder rapportering på miljømessige og sosiale indikatorer., understreker selskapet.

Rapporten er ifølge selskapet basert på en verdikjedemessig tilnærming til bærekraft, som inkluderer mer enn den direkte virkningen av vår virksomhet og inkluderer større samfunnsmessige konsekvenser.
Cargill Aqua Nutrition Sustainability Report 2018 er tilgjengelig på: