Cermaq forteller om lusesituasjonen i andrekvartal

Cermaq melder i sin bærekraftsrapport for andrekvartal at de har hatt utfordringer med lus, spesielt i merdene på Vancouver Island. I Norge var imidertid nivåene lave.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Cermaq presenterer nok en kvaratalsrapport som dokumenterer en sterk ytelse på sosiale indikatorer, mens fiskehelsen i Canada var påvirket av problemer med lus i Clayoquot Sound-regionen på Vancouver Island.

Cermaq har presentert slike kvartalsrapporter på bærekraft siden 1. kvartal 2016.

- I løpet av kvartalet har lakselusnivået på noen få fiskeanlegg i Clayoquot Sound-regionen vært høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor, noe som førte til et høyere gjennomsnittlig lusenivå i regionen, skriver de.

Cermaq skriver videre at bruken av fôrbaserte legemidler i Canada økte til 0,3 gram aktiv ingrediens i pr. tonn av levende vekt slaktet. Også behandling med hydrogenperoksid ble brukt og har virket effektivt.

I Chile sank lusenivåene med 40 % sammenlignet med samme periode i fjor, delvis på grunn av økning i lusebehandling. Bruk av antibiotika på den chilenske fisken, sank i perioden.  Man hadde også en lakserømming i Chile i kvartaletder 21 584 fisk rømte på grunn av et predatorangrep.

I Cermaq Norway sin aktiviteten medler selskaep om lat lusenivået lå på 0,03 kjønnsmodne hunner per fisk. Det ble ikke brukt badbehsnling mot lus i perioden.

- Flertallet av anleggene har meget gode sanitære forhold, og det totale antallet lus teller holdes godt under den regulatoriske grensen på 0,5 gjennomsnittlig voksen hunnlus per fisk. Det ble ikke brukt antibiotika i dette kvartalet i Cermaq Norway, melder de.