Knut Helge Vestre, CEO i Coldwater Prawns of Norway.

- Veldig stolt av denne rapporten

Coldwater Prawns of Norway har nådd en ny milepæl i arbeidet med en bærekraftig verdikjede fra hav til fat gjennom selskapets første ESG-rapport.

Publisert Sist oppdatert

- Bærekraft har topp prioritet i vår virksomhet, og det står høyt på agendaen hver dag, sier Knut Helge Vestre, CEO i Coldwater Prawns of Norway, som nå har fått dokumentert og tallfestet bærekraft i egen verdikjede gjennom en rykende fersk rapport.

- Denne rapporten er vi veldig stolte av. Den synliggjør bærekraftsarbeidet vårt, forplikter oss til å nå nye mål og den er offentlig tilgjengelig for alle, sier han i pressemeldingen.

Otto Gregussen, som er en del av Executive Network i Seafood People og Sverre Brakstad, eksportkoordinator i Coldwater Prawns of Norway.

Rekeprodusenten Coldwater Prawns of Norway har to trålere, hovedkvarter i Ålesund og produksjonsanlegg i Senjahopen. Dypvannsrekene tas i det arktiske havområdet rundt Spitsbergen og Grønland, noen av de reneste og næringsrike havområdene på kloden. Utenom det norske markedet, eksporteres rekene til 23 land i EU, Nord-Amerika og Asia.

– Hvorfor er denne rapporten så viktig for dere?

 - For det første fordi det handler om å ta vare på livsgrunnlaget vårt, et rent og bærekraftig hav.

 - For det andre handler dette om vår relevans og eksistens i et marked som stiller stadig strengere krav til dokumentasjon rundt bærekraftig produksjon og produkter. Denne rapporten gir oss et globalt konkurransefortrinn.

 LES RAPPORTEN HER.

 Krav fra kunder, investorer og EU

I januar 2023 trådte et nytt regelverk for bærekraftsrapportering i kraft i EU. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gjelder fra og med januar 2024. Bærekraft blir en nøkkel for konkurransedyktighet og markedsadgang for hele sjømatnæringen i årene som kommer.

 - Vi opplever at både kunder, investorer og myndigheter i økende grad stiller krav til dokumentasjon av bærekraftig drift, sier Sverre Brakstad, eksportkoordinator i Coldwater Prawns of Norway.

 En bærekraftsrapport gir innsyn i et selskaps arbeid med miljø, klima, samfunnsansvar og bærekraftstyring. Hovedformålet er å synliggjøre konkrete tiltak, resultater og ambisjoner på bærekraftsområdet.

 - Flere av våre viktigste kunder etterspør nå konkret informasjon om våre bærekraftstiltak. Rapporten er derfor helt avgjørende for å vise at vi tar dette på alvor, sier Brakstad som slår fast:

 - Dette er ikke en bunke papirer som skal legges i skuff. Det er en dokumentasjon og handlingsplan for å bli bedre og bedre på bærekraft i hele verdikjeden vår.

Per Håkon Stenhaug, CEO Seafood People AS

 Begynn med en vesentlighetsanalyse

Bærekraftsrapporten, som er utarbeidet av rekrutterings- og konsulentselskapet Seafood People i Bergen, har brukt Global Reporting Initiative (GRI), et anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar og bærekraft.

 Rådgiver Sofie Remøy i Seafood People, anbefaler selskaper om å begynne arbeidet med bærekraftsrapportering allerede i dag:

 - De nye kravene fra EU innebærer blant annet at selskapene må gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Dette er en viktig del hvor man identifiserer områdene innen bærekraft som virksomheten skal jobbe konkret med, og hvor det settes mål og tiltak for å nå disse målene. Man må rapportere resultater og fremdrift årlig på disse områdene, sier Remøy.

 Rapporteringskravene dekker både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Selskapene må med andre ord gjennomgå hele sin virksomhet, understreker hun.

Gjennom egen ekspertise, et internasjonalt nettverk og skreddersøm, tilbyr Seafood People en helhetlig tilnærming til bærekraftsrapportering.

 - Hver virksomhet er unik. Vi tar utgangspunkt i en analyse av hvert enkelt selskap for å identifisere områder det er naturlig å begynne å rapportere på ulike bærekraftsmål, sier Remøy som understreker:

 - Målet er ikke å lage en mal og gjøre en øvelse i å rapportere, men å få bærekraft til å bli en integrert del av selskapets strategi.

 Markedsadgang og finansiering

Rådgiver Sofie Remøy i Seafood People.

Norske sjømatselskaper har mye å vinne på å være proaktive og ligge langt fremme innen bærekraft.

 - Er du tidlig ute med måling, rapportering og kontinuerlig forbedring på bærekraft, vil det gi solide konkurransefortrinn i årene som kommer, sier Per Håkon Stenhaug, daglig leder i Seafood People.

 Han trekker særlig frem betydningen for omdømme, markedsadgang og finansiering.

 - Selskapene som viser lederskap på bærekraft, vil tjene på dette fremover. Bærekraft blir nå på mange måter en nøkkel for konkurransedyktighet for sjømatnæringen og mulighet for finansiering fra bankene.

 Den tidligere fiskeriministeren, Otto Gregussen, som er en del av Executive Network i Seafood People, er klar i sin melding til havnæringene. Bærekraftsrapportering er ikke en byrde, men en mulighet.

 - Det er ingenting å vente på. Dette kommer, og det kommer fort fra EU, markedet og konsumentene gjennom nye krav og forventninger. Bærekraft som strategi blir et konkurransefortrinn både ute i markedet og i kampen om de beste hodene for norske virksomheter.

Det er det prisbelønnede designbyrået Kind som står bak det visuelle uttrykket i bærekraftrapporten. Rapporten til Coldwater Prawns of Norway er ikke bare tørre tall og fakta, men har et lekkert design som tiltrekker oppmerksomhet, mener Gregussen.

- Dette er en glitrende salgsplakat for en produsent og eksportør av et sjømatprodukt i verdensklasse, som viser at de tar sitt samfunnsansvar på alvor.

 Et strategisk valg og lederansvar

Bærekraftsarbeidet er fullt integrert i Coldwater Prawns of Norway virksomhetsstrategi og styring.

 - Forankringen i strategien og tydelig eierskap fra styret har vært helt avgjørende for å lykkes med integrering av bærekraft i hele organisasjonen, sier Vestre som understreker at bærekraft handler det om kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden fra hav til fat:

 - Bærekraft handler om en vedvarende prosess over tid, med stadig nye tiltak for å redusere fotavtrykket vårt på natur og samfunn. Med vår første bærekraftsrapport kan vi tallfeste hva vi gjør og hele tiden sette oss nye mål.

 Ifølge Vestre er det viktig at initiativene forankres bredt i hele organisasjonen.

 - Som leder har jeg et ansvar for å vise vei, engasjere og motivere til innsats for bærekraft. Men det er ute i verdikjeden med alle våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, vi virkelig kan gjøre en forskjell. Dette er en pågående prosess for oss som engasjerer oss sterkt.