Selskapet fra Austevoll skal gjøre nytte av skadet fisk. Foto: Servicebåt AS

Vil omgjøre dødfisk fra problem til menneskemat

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir tre millioner kroner i støtte til satsning på bærekraftig bruk av skadd laks. 140 tusen tonn fisk kan bli mat i stedet for ensilasje.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Servicebåt AS, som har kontorsted på Storebø i Austevoll, kunne i dag meddele at de er et av FoU-prosjektene til Regionalt forskingsfond som får utdelt pengestøtte fra RFF.

Begrense milliardtap

Bakgrunnen er at selskapet ønsker å gjøre noe med det faktum at laksenæringen taper inntekter i milliardklassen på grunn av fisk som blir skadet eller dør i forbindelse med mekanisk håndtering som lusebehandling, sykdomsbehandling eller utsortering av stor matfisk.

I tillegg kommer store utgifter til transport og destruksjon av død fisk. Servicebåt AS får nå tre millioner til å utvikle løsinger som kan gjøre det mulig å bruke denne fisken til menneskeføde av høy kvalitet, slik at man får mer bærekraftig utnyttelse av samlet biomasse i merdene.

Styreleder i Servicebåt AS, Mons-Ove Hauge sier pengestøtten fra RFF kommer godt med. Foto: Privat.

Styreleder for Servicebåt AS, Mons-Ove Hauge, forteller til Kyst.no at støtten fra RFF kommer godt med.

- Det er klart at en slik støtte fra RFF er svært kjærkomment og nyttig for gjennomføringen av forsøk og utvikling av konseptet. Å drive FoU basert på selskapets egne midler alene er krevende, og denne støtten gjør dermed at vi kan sette større fart på prosjektet enn hva som ellers ville vært mulig.

Hauge påpeker at all fisk skal kunne brukes.

- Vår ambisjon er at 100% av fisken vi får tak i under og etter behandling skal berges til humant konsum. Forprosjektet har vist at dette er realistisk å oppnå, sier han.

Forhindre stress

Selskapet ønsker å ta i bruk spesialtilpasset servicebåter for innsamling, bedøving, sortering og avliving av skadet fisk. De vil blant annet utvikle patenterbar teknologi for å omgående kunne skille skadet og døende fisk fra levande fisk etter eksempelvis lusebehandling og finne ut hvordan fisk til utsortering kan samles inn uten at det skaper stress for annen fisk i merdene. De skal også finne gode metoder for å ivareta råvarekvaliteten frem til videreforedlingsanlegg.

Hauge sier til Kyst.no at de har konkrete mål for 2018 og 2019.

- Vi samler trådene nå med samarbeidspartnere og medinvestorer på prosjektet og håper å iverksette bygging av fartøy om svært kort tid. Da går nok resten av 2018 til prosjektering og planlegging av utforming, utrustning og forsøksdetaljer for 2019. Fartøy håper vi å ha klart sommeren 2019, forteller han.

Positivt for miljøet

Styrelederen mener prosjektet kan ha stor innvirkning på miljøet.

- Vi mener det årlig foreligger et volum på opptil 140 000 tonn med fisk i matfiskstørrelse som kunne vært berget og benyttet til matfisk, men som nå går til ensilasje. Det er klart at om man berget et slikt volum med fisk så vil innvirkningen på miljøet være formidabel. Tenk på alt som skal til for å produsere 140 tusen tonn, og så skal det ende som ensilasje.

Hauge understreker at kvalitet vil være i fokus.

- Båten får tipp topp prosessutstyr med høykapasitets kjølesystem i lasterommene. Dette sikrer raskest mulig kjøling rett fra merden, og du har ferdig kjølt fisk som ankommer slakteriet. På den måten får du lengst mulig holdbarhet og best mulig kvalitet på fisk, som tross alt, har vært utsatt for hard behandling. Men som "fortjener" å bli matfisk.

Servicebåt AS har med seg Havforskningsinstituttet og Nofima AS som partnere i forskingsprosjektet.