Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Magnus Petersen.

Nytt senter for bærekraftig havbruk åpnes i Bergen

Det nye satsingen Centre for Sustainable Aquaculture Innovations åpnes offisielt på Marineholmen tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

UiB melder at de og Uni Research i senteret skal samarbeide om å drive forskning og innovasjoner for å utvikle bærekraftige løsninger for havbruksnæringen.

Rektor Dag Rune Olsen ved UiB og adm. dir. Aina M. Berg i Uni Research vil forestå åpningen, som finner sted på VilVite, fra kl. 09.00 den 22. november.

Aktiviteten ved senteret vil omfatte alt fra grunnforskning innen fiskebiologi, til industrinær og anvendt forskning med fokus på innovasjon. Gjennom samarbeidet mellom Uni Research og UiB oppnår man en bedre utnyttelse av institusjonenes særpreg og kompetanse.

Forskernes hovedmålsetting er å finne løsninger som sikrer at havbruksnæringen får et redusert miljømessig fotavtrykk.

Senteret vil også bidra til å utdanne fremtidens havbrukskandidater med solid kompetanse og god kontakt med Sjømatklyngen og næringen i regionen. Med det nye senteret styrker og utvikler også Uni Research og UiB sin posisjon som nasjonalt og internasjonalt ledende aktører innen havbruksforskning.

Centre for Sustainable Aquaculture Innovations består av forskere fra avdelingen Uni Research Miljø, og fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.