Anlegget som har fått påvist ILA inneholder 1 million oppdrettsfisk.

To ILA-tilfeller hos Bakkafrost

Det færøyske oppdrettsselskapet skriver mandag at de har fått påvist ILA i to merder.

Publisert Sist oppdatert

Anlegget har totalt 1 million fisk, med en snittvekt på 2,6 kg.

Bakkafrost skriver at de har iverksatt strenge tiltak for å begrense viruset og hindre videre spredning.

– De to påvirkede merdene blir slaktet ut umiddelbart, og hele anlegget blir slaktet ut innen to måneder, i tråd med færøysk regelverk. Dermed viser estimater at slaktevolumene for 2024 reduseres med 2 000–3 000 tonn sløyd som følge av fremskyndet slakting på oppdrettsanlegget.