Bakkafrost sitt Q3-resultat ble preget av biologiske forhold og slet med gjelleproblemer på fisken. Foto: Bakkafrost.

Høy dødelighet preget Q3-resultatet til Bakkafrost

Bakkafrost sin oppdrettsvirksomhet i Skottland preget resultatet i tredje kvartal. 

Publisert Sist oppdatert

Bakkafrost-konsernet leverte en total drifts-EBIT på 70,5 millioner danske kroner i 3. kvartal 2021. Konsernet fikk et resultat for 3. kvartal 2021 på 131,3 millioner danske kroner (DKK 176,8 millioner). For de første ni månedene av 2021 var overskuddet 967,2 danske millioner (DKK 500,5) million).

Totalt slaktevolum for tredje kvartal 2021 var 21 851 tonn sløyd vekt.

  • Færøyene: 14.937 tgw (11.135 tgw),
  • Skottland: 6.914 tgw (10.476).

Det totale slaktevolumet i de første ni måneder av 2021 var 71 075 tgw (60 424 tgw).

  • Færøyene: 46 523 tgw (34 743 tgw),
  • Skottland: 24 550 tgw (25 681 tgw).

Skottland svekket resultatet

Konsernsjef Regin Jacobsen kommenterer resultatet og sier at resultatene i dette kvartalet har blitt svekket av flere faktorer i Skottland og på Færøyene.

- På Færøyene tok vi en bevisst beslutning om å forhåndsslakting av lokaliteten Haraldsund for å gjenvinne synkronisert produksjonsplaner med nabotomten Viðareiði. Dette resulterte i høyere kostnader, lavere slaktevekter og prisoppnåelser i dette kvartalet. Dette er et engangstilfelle og fremover vil vi ha nytte av å ha anleggene synkronisert med bedre kontroll over biologiske risikoer og forbedre den operasjonelle effektiviteten, sier konsernsjefen.

Resultatene har også blitt negativt påvirket av forsinkelser i installasjonen av nytt avlusingsutstyr på M/S Martin, som er deres avlusingsfartøy på Færøyene. Disse forsinkelsene var delvis forårsaket av Covid-relatert forsyningsproblemer og forårsaket tap av verdifull tid og fremdrift i selskapets forebyggende avlusingsoperasjon. Dette har igjen ført til høyere dødelighet i fjerde kvartal, skriver selskapet i børsmeldingen.

Betydelig dødelighet

I Skottland har selskapet  hatt betydelige biologiske utfordringer i deler av oppdrettsvirksomheten deres på lokaliteter hvor fisken hadde redusert gjellehelse.

- På slutten av kvartalet, oppstod plutselig biologiske problemer, blant annet oppblomstring av mikromaneter, som forårsaket betydelig dødelighet. Det var til en viss lettelse at vi i september kunne sette inn vårt nye oppdrettsforsyningsfartøy, Bakkanes, i drift i Skottland å gjøre behandlinger. Etter hvert som vi går videre med våre planlagte investeringer i Skottland, vil biologisk risiko reduseres med mer forebyggende metoder, og behandlingsfartøyets kapasitet til å beskytte gjellehelsen til fisken. 

Bygger opp smoltkapasiteten

Selskapet melder de satser også på storsmolt fremover og planlegger investeringer i tre settefiskanlegg kommende år for å bli selvforsynt med smolt på 500 gram.

Dette forventes å være ferdigstilt innen utgangen av 2022. Totalt ble det satt syv millioner smolt (6,2 millioner) i løpet av 3. kvartal av 2021.