Bakkafrost mener utsiktene for laksemarkedet ser gode ut for resten av 2021. Foto: Bakkafrost

Bakkafrost fornøyd med første kvartal: - Klare forbedringer i laksemarkedet

Økte laksepriser, større smolt og god fiskehelse trekker opp for Bakkafrost i første kvartal 2021.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bakkafrost-konsernet leverte en samlet operasjonell EBIT på 224 millioner danske kroner (DKK) i første kvartal 2021.

Slaktevolumet ble på 21 tusen tonn sløyd vekt. 

Segmentet oppdrett og VAP ga en operasjonell EBIT på 218,3 millioner DKK, mens oppdrettssegmentet alene ga en operasjonell EBIT på 143,3 millioner DKK. 

Konsernet hadde et resultat for 1. kvartal 2021 på 407,7 millioner danske kroner (DKK -148,0 millioner).

Sterk etterspørsel etter laks

Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost uttaler at de samlet sett er fornøyd med resultatene fra dette kvartalet.

- Laksemarkedet har blitt alvorlig hemmet av Covid-19-pandemien, men i løpet av dette kvartalet har vi har også sett tydelige tegn på forbedringer i markedet. Den globale tilførselen av laks i dette kvartalet økte med nesten 16 %, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Til tross for en slik økning i volum, påpeker han at lakseprisene økte i løpet av kvartalet. 

- Etterspørselen etter laks har vært veldig sterk i detaljhandelssegmentet og I løpet av dette kvartalet har vi også sett etterspørsel fra matservicesegmentet ta seg opp igjen. Vi forventer at denne positive utviklingen vil fortsette når Covid-19 vaksinasjonen utvikler seg i de viktigste markedene for laks. Alt i alt så ser utsiktene til laksemarkedet gode ut for resten av 2021.

Jacobsen understreker også at selskapet er spesielt fornøyd med de sterke resultatene fra VAP-segmentet.

- Igjen ser vi fordelen med å ha en fleksibel verdikjede som er av stor betydning for oss for å opprettholde vår konkurranseposisjon, påpeker han.

Sterkt på Færøyene

Oppdrettssegmentet på Færøyene har prestert godt, og biologien har gjort det bra med god vekst og lav fôrfaktor. Den gjennomsnittlige smoltstørrelsen øker for hvert kvartal, noe som også selskapet kan slå fast var tilfellet i dette kvartalet også.

I Skottland forbedres oppdrettsytelsen gradvis, og Bakkafrost forventer å se noe økning i smoltstørrelsen her også innen utgangen av 2021. 

Økte volumer

Bakkafrost påpeker at i henhold til det siste estimatet fra Kontali Analyse økte den globale tilførselen av atlantisk laks i 1. kvartal 2021 med 14,4 %, sammenlignet med samme kvartal i 2020.

- Til tross for økt tilbud og fortsatt markedsforstyrrelse forårsaket av Covid-19 pandemien, har markedet vært sterkt og i stand til å absorbere økningen av volum og med høyere priser mot slutten av kvartalet. Fremover vil markedsdynamikken fortsatt bli påvirket av Covid-19 situasjon. Imidlertid har markedsforholdene forbedret seg i løpet av dette kvartalet, og ytterligere forbedring forventes ettersom Covid-19 massevaksinasjon skrider frem.

I 2. kvartal 2021forventes det at slaktevekten vil gå ned med 1 – 2 %, sammenligned med andre kvartal 2020. I andre halvdel av 2021 vil det ikke være noen vekst i volum, sammenlignet med andre halvdel av 2020. Samlet sett forventes det at markedstilgangen på laks vil øke med rundt 5 %, sammenlignet med 2020. 

Setter ut mer smolt

Bakkafrost forventer å sette ut rundt 14,5 millioner smolt i 2021 på Færøyene, sammenlignet med 14,3 millioner smolt i 2020, 12,7 millioner smolt i 2019 og 12,6 millioner smolt i 2018.

Smoltutsett i Skottland forventes å være 11,0 millioner smolt i 2021, mot 10,4 millioner smolt i 2020, 12,4 millioner smolt i 2019 og 8,6 millioner smolt i 2018. Antall og gjennomsnittsvekten av smolten som settes ut er ifølge selskapet nøkkelelementer for å forutsi Bakkafrosts fremtid.

- Bakkafrosts slaktevolum for 2021 på Færøyene forventes å være på 66 000 tonn sløyd vekt og 40 000 tonn sløyd vekt i Skottland. Det utgir et totalt slaktevolum på 106 000 tonn sløyd vekt, sammenlignet med 85 686 tonn i 2020, skriver selskapet.